1.    Лемішка, І.А. Оптимізація параметрів мікроструктури і властивостей композиційних матеріалів на основі титанових сплавів для адитивних технологій : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.А. Лемішка ; МОН України, НУ «Львівська політехніка», Луцький НТУ. – Львів, 2018. – 157 с.
2.    Мікуліч, О.А. Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь до динамічних задач  неоднорідних та структурно-неоднорідних середовищ у континуумі Коссера [Текст] : дисертація ... доктора техн. наук : спец. : 01.02.04 / О.А. Мікуліч ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 249 с. – (Викладачі ЛНТУ)