1.    Ліба, Н.С. Організаційно-економічний механізм регіональної промислової політики [Текст] : дисертація ... доктора техн. наук : спец. 80.00.05  / Н.С. Ліба ; МОН України, Мукачівський Д.У., Луцький НТУ. – Мукачево, 2019. – 404 с. – (Викладачі ЛНТУ).