1.    Косінський, П.М. Економічне стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів Волинської області [Текст] : дисертація доктора філософіїї : спец. 051 / П.М. Косінський ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. –  311 с. – (Викладачі Луцького НТУ).