1. Мартиросян, І.А. Формування якості та безперечності текстильних виробів з біоцидною обробкою [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец.05.18.08 / І.А. Мартиросян ; МОН України , ОНАХТ, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 226 с. – (Викладачі ЛНТУ).
2. Удовицька, Ю.А. Розробка епоксикомпозитних покриттів модифікованих радіаційним випромінюванням, для захисту напівпровідникових матеріалів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Ю.А. Удовицька ; МОН України; Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 175 с. – (Викладачі ЛНТУ).