uba db4ca

    24-25 жовтня 2016 року в тренінговому центрі УБА Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв м. Києва відбувся семінар для бібліотекарів за проектом «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації у бібліотеках».
 Мета семінару: формування у слухачів знань про євроінтеграційний рух України і завдання бібліотек у підтримці цього вектору державної політики та формування обізнаності громадян; ознайомлення з процесами та законодавчими документами, що стосуються входження України до європейського простору.
 На семінарі були розглянуті такі питання:
• євроінтеграційний рух України та завдання бібліотек;
• центри європейської інформації у бібліотеках: зарубіжний та український досвід;
• методика створення пунктів європейської інформації у бібліотеках;
• розвиток партнерств. Залучення волонтерів. Реклама та іміджеві заходи бібліотеки задля розвитку пунктів європейської інформації;
• орієнтація на роботу у проекті «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації у бібліотеках»;
• інформаційні ресурси пунктів європейської інформації у бібліотеках;
• організація обслуговування користувачів бібліотеки у пункті європейської інформації;
• управління діяльністю пункту європейської інформації у бібліотеці;
• орієнтація на роботу у проекті «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації».
 У роботі семінару взяла участь начальник відділу обслуговування бібліотеки Луцького НТУ Людмила Новак.

1 f54e2

 11-13 2 24a86жовтня 2016 року в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи».

 

3 3f4b6Основні питання, які розглянули учасники конференції:
•стратегічне управління бібліотекою ВНЗ;
•академічна доброчесність: технічний аспект боротьби із плагіатом;
•формування ціннісних орієнтирів користувачів бібліотек;
•науково-дослідна робота бібліотек ВНЗ в сучасному інформаційному середовищі;
•сучасні підходи до наукового опрацювання інформаційних ресурсів та ін.
 До уваги слухачів конференції були представлені доповіді та виступи про перспективи розвитку та досвід бібліотек ВНЗ. У роботі конференції взяла участь заступник директора бібліотеки Луцького НТУ Наталія Поліщук. Конференція пройшла в теплій та дружній атмосфері.

          

1 f31b4

  14-17 вересня 2016 р. у межах 23-го Міжнародного книжкового «Форуму видавців у Львові» відбувся VІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум, організований Українською бібліотечною асоціацією.
  На форумі розглядались питання академічної доброчесності, бібліотечної освіти в інформаційному суспільстві, адвокації, сучасних ІТ-систем, наукового супроводу й ефективних професійних комунікацій, тощо.
  Уже сьомий рік поспіль бібліотекарі України та зарубіжжя традиційно збираються в місті Лева, аби взяти активну участь в обговоренні діяльності книгозбірень у новому вимірі, обмінюються досвідом, генерують нові ідеї та започатковують нові проекти. У форумі від бібліотеки Луцького НТУ брала участь провідний бібліотекар Світлана Сакович.
  У рамках форуму видавців бібліотеці Луцького НТУ подаровані книги, з якими можна ознайомитись в читальному залі бібліотеки.

2 1d1b2Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. ред. : Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова ; Міжнар. благод. Фонд “Міжнар. фонд дослідж. освіт. політики”. – Київ : [Таксон], 2016. – 231 с.

 

 

 

 

1 8f9ab  30 вересня 2016 року в Міністерстві юстиції України відбувся круглий стіл на тему «Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання та протидії плагіату у наукових текстах в Україні».

  На заході розглядались питання щодо формування науково-методологічних основ утвердження академічної доброчесності та ефективних механізмів запобігання та протидії плагіату наукових і навчальних праць із використанням потенціалу судового та позасудового захисту авторських прав, методів і засобів судової експертизи в Україні, а також програмних продуктів, які дозволяють виявляти плагіат у наукових роботах.
  У заході взяла участь провідний бібліотекар Світлана Сакович.
  Професор, заслужений юрист України В.С. Федоренко презентував слухачам навчальний підручник «Конституційне право України», написаний до 20-річчя Конституції України та 25-річчя незалежності України.

2 d6393

Федоренко В.Л. Конституційне право України : підручник / До 20-ої річниці  Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В.Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2016. – 616 c.

       З книгою можна ознайомитись у читальному залі бібліотеки Луцького НТУ.

1 ad342

  На початку 2016 р. стартував Проект сприяння академічній доброчесності (SAIUP project), започаткований Американськими Радами з міжнародної освіти спільно з Міністерством освіти та науки України і за підтримки Посольства Сполучених Штатів.
  До цього проекту залучено 10 університетів з різних регіонів України:

•Луцький національний технічний університет (м. Луцьк);
•Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків);
•Донецький національний університет у Вінниці;
•Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль);
•Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл);
•Сумський державний університет (м. Суми);
•Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль);
•Запорізький державний університет (м. Запоріжжя);
•Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ);
•Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса).

  Мета проекту – сприяти якісному та чесному навчанню, яке дозволить уникнути інтелектуального і творчого занепаду, доносити до університетської спільноти значення академічної доброчесності та наслідки її недотримання. Саме під час виконання навчальних та дослідницьких завдань студенти, викладачі та науковці передусім повинні послуговуватись принципам чесної праці та навчання, що стане невід’ємною складовою нової академічної культури в українських вищих навчальних закладах та передумовою для успішного розвитку суспільства.
  Радник з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні Конрад Тернер наголосив, що частиною Проекту сприяння академічній доброчесності будуть бібліотеки. «Бібліотека є тим осередком, який може розповсюджувати інформацію як про доброчесність, так і про питання плагіату», — зауважив Конрад Тернер.

     Для того, щоб запобігти проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки, зокрема, в школах і університетах та спрямувати у процес формування в суспільстві культури академічної доброчесності бібліотеки різних типів, видів Українська бібліотечна асоціація (УБА) започаткувала проект «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек». Бібліотека Луцького НТУ стала учасником цього проекту.