РЕЄСТР наукових фахових видань України 

  Українські наукові журнали в Scopus та Web of Science

  DOI (Digital object identifier)

  DOAJ (Directory of open access journals)

  SJR (Sсimago Journal & Country Rank)

  OJS (Open Journal Systems)

  РЕЄСТР наукових фахових видань України http://nfv.ukrintei.ua/

  Українські наукові журнали в Scopus та Web of Science – https://openscience.in.ua/ua-journals

  Відповідно до наказу МОН України від 15.01.2018 р. № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» наявність цифрового ідентифікатора для статей журналу. DOI є обов‘язковою вимогою.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18

  DOI (Digital object identifier) – ідентифікатор цифрового об‘єкта, який присвоюється науковим статтям та збірникам з метою підвищення посилань на статті науковців.

https://www.doi.org/
https://openscience.in.ua/doi-services


  DOAJ (Directory of open access journals) – це онлайн каталог, який індексує та надає доступ до понад 11 000 відкритих, рецензованих журналів з 122 країн, 74 мовами з понад 300 предметних областей.
https://doaj.org/

  SJR (Sсimago Journal & Country Rank) – аналітичний портал, який розміщує рейтинги публікаційної активності та статистику цитування журналів і країн на основі інформації, яка міститься у базі даних Scopus. SJR враховує наступні показники: загальну кількість опублікованих статей, цитувань, відносні показники цитувань за роками, індекс Хірша. На основі показників SJR підтверджує вплив і престижність як окремих наукових журналів, так і країни в цілому.
https://www.scimagojr.com/journalrank.php

   OJS (Open Journal Systems) – платформа для створення наукових журналів онлайн. 
http://www.openscience.in.ua/ru/ojs