Скорочені таблиці УДК налічують понад 2000 рубрик. Вони містять основні класи (розділи, підрозділи), загальні та спеціальні визначники. У скорочених таблицях індекси подано з їхнім повним описом, як і у звичайному варіанті УДК (з прикладами комбінування, примітками, методичними вказівками, посиланнями). Скорочені таблиці можна використовувати для організації та пошуку інформації, здійснення наукових досліджень, а також як демонстраційний матеріал для вивчення системи УДК тощо.

Скорочені таблиці УДК українською мовою можна знайти на веб-сайті УДКК: Скорочені таблиці УДК

Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК)
Таблиці ББК в Україні не видаються державною мовою, хоча за ними працює багато бібліотек, у тому числі НБУВ і Національна парламентська бібліотека України. Найбільше ББК використовують в мережі бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України, яка включає 6 бібліотек державного рівня, 78 обласних і центральних міських бібліотек і понад 20 тисяч районних (міських) і сільських бібліотек. Використовують ББК також бібліотеки вищих навчальних закладів, шкільні, бібліотеки середніх спеціальних навчальних закладів, профспілкові бібліотеки, академічні, медичні та сільськогосподарські бібліотеки (розділи суспільних наук).
За своєю структурою ББК належить до ієрархічних класифікаційних систем комбінаційного типу. Індексація ББК логічна.

1 Загальнонаукове та міждисциплінарне знання А
2 Природничі науки  
20 Природничі науки в цілому Б
22 Фізико-математичні науки В
24 Хімічні науки Г
26 Науки про Землю (геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки) Д
28 Біологічні науки Е
3 Техніка. Технічні науки Ж/О
4 Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські і лісогосподарські науки П
5 Охорона здоров’я. Медичні науки Р
6/8 Суспільні і гуманітарні науки  
60 Суспільні науки в цілому С
63 Історія. Історичні науки Т
65 Економіка. Економічні науки У
66 Політика. Політичні науки Ф
67 Право. Юридичні науки Х
68 Військова справа. Військова наука Ц
70/79 Культура. Наука. Освіта Ч
80/84 Філологічні науки. Художня література Ш
85 Мистецтво Щ
86 Релігія. Містика. Вільнодумство Є
87 Філософія. Психологія Ю
9 Література універсального змісту Я

Окрім основної таблиці, у ній передбачено такі додаткові чи типові таблиці :

• Загальні типові поділи (ЗТП) – це поділи, які застосовують в усіх або декількох розділах класифікації з метою однакового позначення і розміщення однотипної літератури Вони позначаються малими літерами і умовно поділяються на тематичні і формальні. Вони представлені поза ОТ;
• Спеціальні типові поділи (СТП) – допомагають деталізувати матеріали за ознаками, що притаманні окремим наукам або галузям практичної діяльності. Вони розташовуються в тексті ОТ;
• Територіальні типові поділи (ТТП) – дають змогу при систематизуванні документів виділяти географічні ознаки;
• Етнічні типові поділи (ЕТП) сучасних народів світу дають можливість здійснювати групування документів за етнічною або національною ознакою;
• Плани розташування – використовують для надання єдності структурі та індексації споріднених розділів.