narkom 33162

Наркоманія – це не проведення вільного часу в

товаристві друзів, а небезпечна хвороба.

І далеко не кожному вдається її перемогти.

 

 

 

  В наші дні наркоманія – це надто поширена проблема, яка в будь-якому випадку призводить до трагічних наслідків. Про неї говорять у всьому світі, з нею пов’язують зростання злочинності, збільшення транспортних аварій та інших нещасних випадків. Це соціальна проблема, про яку наполегливо та тривожно повідомляють численні засоби масової інформації.

  Проблема наркоманiї – це глобальна проблема нашого суспiльства, проблема більше соціально-економічна, а ніж медична. Тому боротися потрiбно не з наркоманами, а саме з наркоманiєю як з явищем.

  Список літератури, представленої на книжковій виставці

Про внесення змін до переліків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2010 р. № 373 // Урядовий кур’єр. – 2010. – 4 черв. (№100). – C.19.

Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов\\\\\\\'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. №589 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 8 лип. (№120). – C.12–13.

Виникнення та поширення наркоманії

611

В 54

Вітер, О. Від наркотиків залежать усі: і медицина, і МВС. Понад п’ять мільйонів українців особисто знають, що таке наркозалежність / О. Вітер // Голос України. – 2007. – 20 жовт. (№190). – C.4.

611

М 48

Мельник, А.М. Наркоманія – не порок, а Хвороба! Або що потрібно знати про наркотики дорослим / А. Мельник // Безпека життєдіяльності. : всеукр. наук.-попул. журн. – 2007. – № 5. – C.36–37.

611

П 68

Правда про наркотики – Луцьк : Християнське життя. – 2001. – 32 с.

611

Ш 24

Шаповал, В. Порядок формування національного переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні з позиції фармацевтичного права / В. Шаповал // Право України. – 2010. – №2. – C.213–222.

611

Ш 83

Шпильова, В Наркотики зводять у могилу / В. Шпильова // Голос України. – 2007. – 30 берез. (№56) – C.10.

611  

Я 47

Яковець, Н. Наркоманія – проблема сучасного суспільства / Н.Яковець // Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. – 2015. – №2. – С.8–11.

Наркоманія і молодь

611

Б 24

Баришполець, О. Наркотики з музикою. Поширення шкідливих звичок серед молоді прямо залежить від кількості вільного часу та від способів його використання / О. Баришполець // Освіта. – 2006. – №28. – C.10.

611

Г 94

Гуменюк, Б. Сьогодні без \\\\\\\"косячка\\\\\\\" важко уявити будь – яку тусовку / Б. Гуменюк // Віче. – 2006. – № 13/14. – C.30–31.

611

Л 37

Левицька, Л Життя на кінчику голки : (про вживання наркотиків) / Л. Левицька // Голос України. – 2007. – 16 берез. (№ 46) – C.9.

Методи боротьби з наркоманією

611

А 80

Арєшкіна, С. Суб\\\\\\\'єктивна сторона розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів / С. Арєшкіна // Право України. – 2007. – №7. – C.70–72.

611

Б 66

Біттнер, О. Кінець міжнародного наркотрафіка : (боротьба з розповсюдженням наркотиків в Україні) / О. Біттнер // Урядовий кур’єр. – 2009. – 25 черв. (№ 112.) – C.4.

65.012.6(075.8)

В 19

Васільєва, В.О. Експертиза наркотичних та вибухонебезпечних речовин : підручник. / В.О. Васільєва, І.В. Ємченко. – Львів : Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.

611

В 52

Вировець, В. Ненаркотичні коноплі, або внесок українських селекціонерів у боротьбу з наркоманією : (в Україні створено нові сорти однодомних конопель без наркотичних властивостей) / В. Вировець // Науковий світ. – 2010. – № 2. – C.14–17.

611

Г 79

Гребняк, Н.П. Профілактика наркоманії – рушійної сили ВІЛ/СНІДу / Н.П. Гребняк, В.П. Гребняк, А.Ю. Федоренко // Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. – 2007. – №1. – C.8–10.

611

Д 46

Диканенко, Л. Что мы можем сделать для профилактики наркомании / Л. Диканенко // Библиотека. – 2009. – №2. – C.45–51.

611

Е 15

Евдищенко, Г. «Наркотики – опасно для жизни!» / Г. Евдищенко // Библиотека. – 2008. – №12. – C.76–77.

65.012.16(07)

Е 45

Експертиза наркотичних та вибухонебезпечних речовин [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студ. спец. «Товарознавство та експертиза в митній справі» денної та заоч. форм навч. / уклад. О.І. Передрій. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 50 с.

611

З 35

Заросинський, Ю. Наркоманія : стан та проблеми боротьби з нею на сучасному етапі / Ю. Заросинський // Право України. – 2007. – №8. – C.61–64.

611

Р 13

Рабович, Г. Жизнь на кончике иглы : (Роль библиотек в борьбе с наркоманией) / Г. Рабович // Библиотека. – 2006. – №3. – C.36–37.

611

Ш 24

Шаповал, В. Порядок формування національного переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні з позиції фармацевтичного права / В. Шаповал // Право України. – 2010. – №2. – C.213–222.

611

Я 47

Яковець, Н. Методичні рекомендації щодо заходів : \\\\\\\"Скажемо наркотикам Ні!\\\\\\\" / Н. Яковець // Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. – 2007. – № 6. – C.46–48.

Наркоманія та злочинність

66.4(0)

І 18

Іваніченко, Ю. Павутиння лиха. Терор і наркотики. / Ю. Іваніченко, М. Львовський. – Сімферополь : Таврія, 2007. – 352 с.

611

Д79

Дубинець, В. Визначення видів примусу до вживання наркотиків / В. Дубинець // Право України. – 2006. – №8. – C.91–95.

611

М62

Мінченко, С. Кримінологічна характеристика наркоманії та проституції : сучасний стан і тенденції / С. Мінченко // Право України. – 2009. – №9. – C.116–122.

611

Т 41

Тимошенко, В. Взаємодія і механізм зрощування наркобізнесу й тероризму /В. Тимошенко // Право України. – 2006. – №9. – C.75–80.

611

Т 41

Тимошенко, В. Кримінологічна характеристика наркобізнесу – її сутність та призначення / В. Тимошенко // Право України. – 2006. – №7. – C.89–93.

611

Т48

Ткачук, М. Голка як вирок : у Європі наркоманів уже давно визнали хворими й лікують, а в Україні і досі вважають злочинцями / М.Ткачук // Україна молода. – 2010. – №31. – C.8.

611

Ш 37

Шевчук, В.М. Предмет злочинного досягнення як елемент криміналістичної характеристики контрабанди наркотичних засобів / В.М.Шевчук // Митна справа. – 2006. – №5. – C.89–96.

611

Я 47

Яковець, Н. Наркоманія – проблема сучасного суспільства / Н.Яковець // Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. – 2015. – №2. – С.8–11.