Іван Франко – це розум і серце нашого народу.
Це боротьба, мука і передчуття щастя України. України і людськості.
Максим Рильський


  Його називали генієм української нації. Він – розум і серце народу. Невтомний Каменяр. Титан праці. Гігант людської думки. Співець свободи. Безсмертний син безсмертного народу. Наша гордість і слава – Іван Франко.
  До 160-річчя з дня народження І. Франка бібліотека оформила віртуальну виставку «Стежками героїв Івана Франка» (160 років від дня народження), на якій представлено літературу про творчий і життєвий шлях письменника. Запрошуємо усіх шанувальників Франкіани та небайдужих причаститися із Франкової криниці. Книжкова виставка дасть змогу якнайкраще збагнути велич постаті Івана Франка, його талант, титанічну працездатність та бажання змінити на краще цей світ.

Твори Івана Франка

�1 a134d

У1
Ф 83
Франко, І. Я. Твори : в 3 т. – К. : Наук. думка, 1991.
Т. 1: Поезії. Поеми / І.Я. Франко ; упоряд. і прим. М.С. Грицюти. – 672 с.
У книзі друкуються вірші із збірок «З вершин і низин», «Зів’яле листя», «Із днів журби», «Semper tiro», «Із літ моєї молодості», «Іван Вишенський», «Мойсей» та ін.

 

 

 

 

DSC00650 60855

У1
Ф 83
Франко, І. З вершин і низин : збірка поезій / упоряд. та авт. післямови Б. Якимович. – Львів, 2004. – 468 с.
Книжка, яка подається в репринтному відтворенні 1893 року унікальна. Якби І.Франко не створив більше нічого,а тільки видав збірку «З вершин і низин»,він мав би право значитися одним із найвидатніших українських письменників усіх часів. Франковими вершинами є його твори, його низинами – часто глуха стіна нерозуміння сучасників. Та непорозуміння вже в минулому. Для нащадків залишилися тільки вершини…

 

DSC00657 3f7eb

У1
А 40
Акорди: антологія української лірики від смерті Шевченка / упоряд. І. Франко; іл. Ю. Панькевича; [післямова і прим. М. Ільницького]. – К. : Веселка, 2005. – 350 с.: іл.
Понад 100 років тому у Львові побачила світ антологія «Акорди», з любов’ю упорядкована Іваном Франком. Книга, що репрезентувала творчість 88 поетів половини XIX–початку XX століття, стала помітним явищем у духовному житті України.

 

 

DSC00654 6cf70

8У1: 8У2
А 72
Антологія української морської поезії: від Т.Г. Шевченка до наших днів / упоряд., передм. Анатолія Глущака. – Одеса : Маяк, 2004. – 240 с.
До антології увійшли твори українських поетів XIX – XX століть, в яких розгорнуто широкий спектр мариністики – сувора романтика труднів і подвигів давніх і сучасних мореплавців, незглибима краса водних просторів, яка з давніх-давен вабить і бентежить людину, заряджає її енергією дії та пошуку, бажанням випробувати себе у шляхетному змаганні зі стихією.

 

22 dc8dc

8У1
Б 90
Будівничий української державності : хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Дмитро Павличко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 640 с.
У книзі зібрано найважливіші твори Івана Франка, які становлять теорію і практичну характеристику української національної ідеї і висувають наймодерніші завдання перед нею.

 

 

33 0fe01

У1
В 27
Велика трійця: Т.Г. Шевченко, І.Я. Франко, Л. Українка. – К. : Етнос, 2005. – 336 с.: іл.
Видання об’єднує кращі зразки поетичної творчості найвеличніших українських поетів-класиків Т. Шевченка, І Франка та Лесі Українки. Поетичні тексти подано мовою оригіналу та в перекладі грузинською відомого українського й грузинського поета Р. Чілачави.

 

 

DSC00656 ef901

8У1
З 45
Зв’язки Івана Франка з чехами та словаками / упоряд. М. Мольнар та М. Мундяк. – Словацьке вид-во. худож. літ., 1957. – 692 с.
Збірник «Зв’язки Івана Франка з чехами та словаками» є першою спробою подати в зібраному вигляді матеріали, які висвітлюють важливу роль Івана Франка в чехословацько-українському культурному єднанні кінця XIX і початку XX століття. Статті Франка про чехів та словаків, його художні переклади і взаємне листування з представниками чеської та словацької інтелігенції розкривають передові погляди видатного українського письменника.

DSC00655 490e4

У1
Ф 83
Франко, І.Я. Монолог атеїста / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1983. – 240 с.
У книгу українського письменника-класика ввійшли наукові дослідження, публіцистичні і критичні статті, а також художні твори.

 

 

 

 

DSC00691 acf6c

У1
Ф 83
Франко, І Основи суспільності. Повість із сучасного життя / І. Франко. – К.: Держ. вид-во худож. літ., 1955. – 240 с.
Творчість видатного класика української літератури Івана Франка є яскравим свідченням того, як у єдності зміцнювались реалістичні позиції української літератури, її ідейна цілеспрямованість, її народність.

 

DSC00652 caef7

У1
У 45
Українська література XIX століття: Хрестоматія: навч. посіб. / упоряд. Н.М. Гаєвська. – К.: Либідь, 2006. – 1328 с.
У хрестоматії вміщено твори 60 письменників, які виступали в літературі впродовж XIX ст. – від початку до 90-х років. Видання містить біографічні довідки про письменників, біографію творів та праць про них.

    

 

Літературознавчі видання про життєвий та творчий шлях Івана Франка

�44 86851

8У1
Б 27
Басс, І.І. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях / І.І. Басс, А.А. Каспрук. – М. : Атомиздат, 1983. – 456 с.: іл.
Книга являє собою спробу наукового осмислення життя, художньої творчості, громадсько-політичної та наукової діяльності видатного українського письменника І.Я. Франка. Життєвий шлях його простежується у тісному зв’язку з усім комплексом розвитку суспільної свідомості та художньої думки того часу.

 

 

DSC00658 725f0

65.02
З 67
Злупко, С. М. Іван Франко – економіст / С.М. Злупко. – Л. : Слово, 1992. – 203 с.
У монографії розглядається місце і роль І.Я. Франка у розвитку прогресивної економічної думки на Україні. В контексті боротьби економічних поглядів, ідей і теорій кінця XIX–XX століть.

 

 

 

 

DSC00660 5d316

8У1
С 46
Скупейко, Л. І. Іван Франко про творчу індивідуальність письменника / Л.І. Скупейко. – К. : Наук. думка, 1986. – 134 с.
У монографії досліджуються основні етапи становлення і розвитку письменницької індивідуальності в інтерпретації І. Франка.

 

 

DSC00651 699b9

8У1
С 46
Скупейко, Л. І. Постаті і тексти (з історії української літератури) : зб. статей / Л.І. Скупейко. – К. : Фенікс, 2007. – 204 с.
У збірнику публікуються вибранні статті й дослідження з питань історії української літератури.

 

 

 

�55 1b332

8У1
Ф 83
Іван Франко і світова культура : матеріали міжнар. симп. ЮНЕСКО, Львів, 11–15 верес. 1986 р. : у 3 кн. Кн. 1. / упоряд. Б.З. Якимович. – К. : Наук. думка, 1990. – 528 с.
У книзі публікуються доповіді, повідомлення та виступи в дискусіях учасників міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО «Іван Франко і світова культура», присвяченого 130-річчю від дня народження Івана Франка і виходу у світ 50-томного зібрання його творів.
8У1
Ф 838У1
Ф 83
Іван Франко і світова культура : матеріали міжнар. симп. ЮНЕСКО, Львів, 11–15 верес. 1986 р. : у 3 кн. Кн. 2 / упоряд. Б.З. Якимович. – К. : Наук. думка, 1990. – 504 с.
У книзі публікуються доповіді, повідомлення та виступи в дискусіях учасників міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО «Іван Франко і світова культура», присвяченого 130-річчю від дня народження Івана Франка і виходу у світ 50-томного зібрання його творів.

�66 d42c9

8У2
Ф 83
Франко-Ключко, А. Для тебе, тату / А. Франко-Ключко. – К. : Ярославів вал, 2010. – 569 с.
Творчість Анни Франко-Ключко (1892 –1988) – дочки геніального Івана Франка – зібрано й підготовлено до видання вперше. Цінна ця творчість передусім у франкознавчому розумінні – цінна Франковим духом, силою любові до України.

 

 

DSC00653 21971

8У1
Ф 83
Франкова криниця: вивчення творчості І.Я. Франка. – К. : Рад. шк.,1991. – 288 с.
У посібнику аналізуються твори великого українського письменника І Я. Франка, творчість якого становить цілу епоху в розвитку національної культури кінця XIX–початку XX ст. і відіграє вагому роль у світовому літературному процесі.

 

 

DSC00644 87998

63.3(4Укр)
Ш 26
Шаров І. Вчені України: 100 видатних імен / І. Шаров. – К. : АртЕк, 2006. – 486 с.
Книга кандидата історичних наук, народного депутата України Ігоря Шарова Репрезентує сто видатних вчених України, зокрема І. Франка, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації.

 

 

Про життя Івана Франка на сторінках періодичних видань


87
С 16
Салига, І.О. Іван Франко про народознавство як засіб духовного збагачення людини / І.О. Салига // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. – 2011. – №7. – С.392–396.
8У1
Ш 18
Шалата, М. Вічний у вселюдському поступі / М. Шалата // Літературна Україна. – 2015. – №34. – С.6–7.
8У1
К 59
Козир, О. «За той усміх твій...» / О. Козир // Літературна Україна. – 2016. – №14. – С.11.
8У1
Л 68
Лобарчук, О. Іван Франко і його школа / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2016. – №107. – С.11.
8У1
М 85
Моторнюк, І. Колір, запах і смак «Гірчичного зерна» / І. Моторнюк // Літературна Україна. – 2016. – №34. – С.5.