1 9c30b

Згадайте нас – бо ми ж колись жили.
Зроніть сльозу і хай не гасне свічка!
Ми в цій землі житами проросли,
Щоб голоду не знали люди вічно

Н. Виноградська.

 

 Серед багатьох болючих сторінок історії українського народу тема голодомору 1932-1933 років залишається однією з найскладніших і найдраматичніших. Голодомор – не історична минувшина, а глибока духовна і демографічна рана. Жертви голодомору обчислюються мільйонами. Сьогодні історичний факт голодомору 1932-1933 років в Україні визнали близько 70 країн світу, в тому числі парламенти 12 країн. Ми маємо знати, що нація стала жертвою страшного злочину, який ніколи не повинен повторитись. Ми маємо усвідомити, що сьогоднішнє населення України є нащадком тих, хто вижив в ті страшні часи. Але нас могло бути більше.
 Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку книг, де зібрані літературні та історичні матеріали присвячені темі Голодомору 1932-1933 рр.
 Без права на забуття
Про голодомор 1932-1933 років в Україні : закон України № 376-V від 28.11.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 5. – С. 504.
Про заходи у зв´язку з Днем пам´яті жертв голодоморів : Указ Президента України № 480/2016 від 01.11.2016 р. // Урядовий кур´єр. – 2016. – №197 – С. 12.

2 1d834  63.3(4Укр-4ДОН) 622
Б 39
Бледнов, С. Голодомор в Донбасі (1932-1933) : авторський роздум, свідчення, документи / С. Бледнов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 304 с.

 

 

 

 

3 2e92b

63.3(4Укр)616-4
В 19
Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / Український ін-т національної пам’яті ; В. Василенко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 46 с. 

 

 

 

4 461af

63.3(4Укр)622
В 27
Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4 т. / ін-т історії України НАН України. Т.1: Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / Виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс. – К. : Вид. дім Києво-Могилян. акад., 2008. – 838 с.

 

 

 

 

5 5d5bb

66.79(4Укр)
В 85
Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих: історія створення та діяльність / упоряд. Є. Пронюк. – К. : Український Центр Духовної культури, 2007. – 680 с.

 

 

 

6 a97b663.3(4Укр)622
Г 61
Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / упоряд. Р.Я. Пиріг, А.В. Кентій, І.Л. Комарова. – К. : Політвидав України, 1990. – 605 с.

 

 

 

 

7 d73ff

63.3(4Укр)616-4
Г 61
Голодомор 1932–1933 років – геноцид українського народу / Український ін-т національної пам’яті ; авт. вист. Д. Гетьман, І. Юхновський. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 48 с.

 

 

 

 

8 389e5

63.3(4Укр)616-4
Г 61
Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / НАН України, Ін-т історії України, Міжнарод. благодійний фонд «Україна 3000» ; упоряд. Р. Пиріг. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 1128 с.

 

 

 

 

9 591cd

63.3(4Укр)622
К 60
Колективізація і голод на Україні 1929-1933 : збірник документів і матеріалів / АН України, Ін-т історії України, Археографічна комісія ; упоряд. Г.М. Михайличенко, Є.П. Шаталіна. – К. : Наукова думка, 1992. – 733 с.

 

 

 

 

10 2717663.3(4Укр)622
К 90
Кульчицький, С.В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С.В. Кульчицький. – К. : Наш час, 2007. – 424 с.

 

 

 

 

 

11 49612

63.3(4Укр)622
М 29
Марочко, В. Голодомор 1932–1933 років в Україні: Хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 294 с.

 

 

 

 

 

12 82d6d

63.3(4Укр)622
М 29
Марочко, В. Голодомор 1932–1933 рр. / В. Марочко. – К., 2007. – 61 с.

 

 

 

 

 

13 8674b

63.3(4Укр)622
М 79
Моргун,Ф. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки. – 4-е вид. перероб. і доп. / Ф. Моргун. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 296 с.

 

 

 

 

14 0d150

63.3(4Укр)616-4
Н 35
Національна книга пам´яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні / Український ін-т національної пам’яті ; авт. кол.: І. Юхновський, В. Верстюк, В. Борисенко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 1000 с.

 

 

 

15 83345

 63.3(4Укр)616-4
Р 64
Розсекречена пам´ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ – НКВД / СБУ Міжнарод. благодійний фонд «Україна 3000» ; упоряд.: В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 604 с.

 

 

 

16 bcd58

 63.3(4Укр)616-4
Р 64
Розсекречена пам´ять: Голодомор 1932 -1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / СБУ Міжнарод. благодійний фонд «Україна 3000» ; упоряд.: В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін. – К. : Стилос, 2007. – 604 с.

 

 

 

17 b31f1

 63.3(4Укр)622
С 50
Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 рр. / авт. колектив: П.П. Панченко, М.М. Вівчарик А.І. Голуб. – К. : Україна, 2003. – 352 с.

 

 

 

 

 

18 e91f6 63.3(4Укр)622
Ш 95
Шуйський, І.В. Голодомор у першій столиці / І.В. Шуйський, В.А. Полянецький. – Х. : Шанс, 2006. – 288 с.

 

 

 

 

19 68c0e63.3(4Укр)
Я 75
Ярмусь, С. Про сили зла, проти яких нам судилося поставити спротив, бо знати їх і не противитися їм дорівнювало б злочину проти людства / С. Ярмусь ; пер. з англ. Марії Корчевич. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – 84 с.

 

 

 

Трагічні сторінки голодомору в українській літературі 

21 11f85

63.3(4Укр)6
В 19
Василів-Базюк, Л.Й. П’ять колосків. Історична повість / Л.Й. Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 320 с.

 

 

 

 

22 e6ad0У2
Б 38
Бедзик, Ю. Гіпсова лялька : роман / Ю.Бедзик – К. : Юг, 2004. – 288 с.

 

 

 

 

 

24 bbd04

 У2
С 17
Самчук, У. Марія: Хроніка одного життя / У. Самчук. – Львів : Оріяна Нова, 2004. – 175 с.

 

 

 

 

 

Дзвони пам´яті: сторінками періодичних видань

Бандерівський край врятував Україну від голоду // Волинь-нова : незалежна громад.-політ. газ. – 2014. – №104. – С.4–5.
Бондарчук, А. Забутий голодомор, забуте милосердя / А. Бондарчук // Волинь нова : незалежна громад.-політ. газ. – 2015. – №131. – С.5.
Василашко, В. Страта голодом / В. Василашко // Літературна Україна. – 2014. – №45. – С.10–11.
Вовк, Л. Вашингтон пам´ятає про нашу трагедію. Історія. Там відкрито Меморіал жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років / Л. Вовк // Урядовий кур´єр. – 2015. – №209. – С.3.
В´ятрович, В. 13 держав визнали Голодомор геноцидом / В. В´ятрович // Урядовий кур´єр. – 2015. – №223. – С5.
Григоренко, Б. Щоб свічка пам´яті не згасла / Б. Григоренко // Літературна Україна. – 2015. – №46. – С.1.
Зоц, І. Непокарене зло повертається : 22 листопада – День пам’яті жертв голодоморів / І. Зоц // Віче : громад.-політ. і теорет. вид – 2014. – №21. – С.18–19.
Лугова, М. «Мати дитинча колисала не в колисці, а в труні» / М. Лугова // Волинь-нова: незалежна громад.-політ. газ. – 2014. – №104. – С.4–5.
Конарева, Л. Щоб світ знав: не голод, а Голодомор / Л. Конарева // Урядовий кур´єр. – 2015. – №223. – С4 – 5.
Потапенко, П. У сіль макали пальці і смоктали… / П. Потапенко // Волинь нова: незалежна громад.-політ. газ. – 2015. – №131. – С.6.
Швець, В. Чому Голодомор став можливим? /В. Швець // Літературна Україна. – 2015. – №45. – С.1.10.13.
Інтернет-ресурси про голодомор 1932-1933 рр.

 

«Голодомор» – меморіальний веб-сайт
http://www.holodomor.org  

 

Голод в Україні. Мультимедійна довідкова презентація
http://www.historywiz.com/ukrainefamine.htm

 

Голодомори в Україні. Спеціальний розділ сайту Державного комітету архівів України
http://www.archives.gov.ua/News/Holod.php

 

Громадський проект «Меморіали Комісії Конгресу США по українському голоду 1932-33 рр. у мережі»
http://www.maidan.org.ua/holodomor

 

До 75-х роковин Голодомору. Спеціальний розділ офіційного сайту Президента України
http://www.president.gov.ua/content/golodomor_75.html

 

До 75-х роковин Голодомору. Спеціальний розділ сайту Міністерства закордонних справ України
http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/14504.htm

 

До 75-х роковин Голодомору. Спеціальний розділ сайту Служби безпеки України
http://ssu.kmu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/category?cat_id=63245

 

Меморіальний сайт «Famine-Genocide»
http://faminegenocide.com

 

Не дамо згасити свічу пам´яті
http://holodomor33.org.ua

 

Україна пам’ятає – світ визнає! Голодомор 1932-33 рр.
http://holodomor33.org.ua/

 

Штучний Голод-Геноцид 1932-33 рр. в Україні
http://www.infoukes.com/history/famine