От де, люде, наша слава,
Слава України!
        
        Тарас Шевченко

 Бібліотека пропонує віртуальну виставку “Гетьмани України”, яка розкриває цікаві факти життя та діяльності відомих українських гетьманів, що боролись за краще майбутнє України, захищали землі від нападників, керували та намагалися покращувати життя простих людей.
 Для перегляду представлені книги та журнальні статті про життя і діяльність гетьманів, написані авторами різних епох і з різним баченням ролі козацьких атаманів в історії України.
 Сподіваємось, що віртуальна книжкова виставка приверне вашу увагу, викличе щирий інтерес до історії України козацької доби та особистостей відомих українських гетьманів, які боролись за майбутнє України, захищали землі від нападників, керували та намагалися покращувати життя простих людей.
 Ознайомитись з представленою літературою можна в бібліотеці університету.

63.3(4Укр)46
А 72
Апанович, О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О.М. Апанович. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.

63.3(4Укр)
А 72
Апанович, В.Б. Коротка історія Козаччини / В.Б.Апанович. – К.: Україна, 2004. – 304 с.

63.3(4Укр)46
Б 81
Боплан, Г.Л. Опис України Гійом Левесар де Боплан. Українські козаки та їх останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Г.Л. Боплан. – Львів : Каменяр, 1990. – 301 с.

63.3(4Укр)46.8
Б87
Брехуненко, В. Богдан Хмельницький / В. Брехуненко. – К., 2007. – 72 с. – (Великі українці).

63.3(4Укр)46
Б 82
Боршан, І. Iван Мазепа / І. Боршан. – К. : Мистецтво, 1991. – 240 с.

63.3(4Укр)
Б82
Борщак, І. Іван Мазепа. Життя й прориви великого гетьмана / І. Борщак. – К. : Велес, 1991. – 316 с.

63.3(4Укр)4
Г 44
Гетьмани України. Історичні портрети : збірник / упоряд. журн. «Україна» – К. : Журн. Україна, 1991. – 216 с.

63.3(4Укр)46
Г 62
Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування: 1734-1775 рр. / В.О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 421 с.

63.3(4Укр)45
Г 95
Гуржій, О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. – К. : Україна, 2004. – 185 с.

63.3(4Укр)46-8
Г 95
Гуржій, О. Іван Скоропадський / О. Гуржій. – Варшава : Альтернатива, 2004. – 312 с.: іл.

63.3(4Укр)46
Д 33
Денисенко, В. Гетьман Іван Мазепа і духовна освіта / В. Денисенко // Пам’ять століть. Планета : іст. наук. та літ. журн. – 2009. – №1-2. – С.155–158.

63.3(4Укр)46
Ж 91
Журавльов Д.В. Мазепа: людина, політик, легенда / Д.В. Журавльов. – Харків : Філіо, 2007. – 382 с.

63.3(4Укр)46
З-41
Збірник Козацьких літописів. Густинський літопис, літопис Самійла Величка, літопис Грабянки. – К. : Дніпро, 2006. – 976 с.: іл.

63.3(4Укр)-8
К 72
Костомаров, М. Галерея портретів : біогр. нариси / М. Костомаров. – К. : Веселка, 1993. – 326 с.: іл.

У2
К 84
Крупницький, Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б.Д. Крупницький. – К. : Україна, 2004. – 277 с.

У2
Л 48
Лепкий, Б.С. Мазепа : трилогія / Б.С. Лепкий. – Львів : Каменяр, 1991. – 488 с.

У2
Л 48
Лепкий, Б.С. Мазепа : трилогія. І. Мотря : історична повість : у 2 т. / Б.С. Лепкий. – Львів : Каменяр, 1991. – 424 с.: іл.

У2
Л 48
Лепкий, Б.С. Мазепа : трилогія. Полтава : історичні повісті / Б.С. Лепкий. – Львів : Червона калина, 1991. – 191 с.: іл.

63.3(4Укр)46
М 13
Мазепа : збірник / передм., упоряд. тексту й іл., комент. Ю.І. Іванченка. – К. : Мистецтво, 1993. – 240 с.

63.3(4Укр)46
М 18
Маланюк, Є. Illustrissimus Dominus Mazepa = Ясновельможний пан Мазепа – тло і постать. Андрусяк, М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч : нариси / Є. Маланюк, М. Андрусяк. – К. : Обереги, 1991. – 48 с.

63.3(4Укр)
Р 35
Реєнт, О.П. Усі гетьмани України / О.П. Реєнт, А.І. Коляда. – Харків, 2007. – 100 с.

63.3(4Укр)
С 32
Сергійчук, В.І. Дмитро Вишневецький / В.І. Сергійчук. – К. : Україна, 2003. – 321 с.: іл.

63.3(4Укр)46-8
С 51
Смолій, В.А. Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльності / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К. : Либідь, 1994. – 252 с.

63.3(4Укр)46
С 51
Смолій, В.А. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К. : Либідь, 1995. – 624 с.

63.3(4Укр)613
П 33
Пиріг, Р.Я. «Білий кентавр українського козацтва»: до проблеми міфологізації образу гетьмана Павла Скоропадського / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : наук. журн. – 2010. – №6. – С.136–144.

63.3(4Укр)46
П 75
Приймак, О.О. Інститут гетьманства як українська національна ідея у науковій спадщині В.К. Липинського / О.О. Приймак // Наука. Релігія. Суспільство : наук. журн. – 2008. – №4. – С.113–119.

63.3(4Укр)
Х 85
Хоткевич, Г.М. Два гетьмани / Г.М. Хоткевич. – К. : Худож. література, 1992. – 105 с.

63.3(4Укр)46
Ч 96
Чухліб, Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи / Т. Чухліб. – К. : Академія, 2004. – 288 с.

63.3(4Укр)
Ч 96
Чухліб, Т. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції / Т. Чухліб // Український історичний журнал : наук. журн. – 2009. – №2. – С.16–40.

63.3(4Укр)
Ч 96
Чухліб, Т. Хто вони гайдамаки – козаки «бомжі» чи «вурдалаки» / Т. Чухліб // Сучасність. – 2010. – №3. – С.163–185.

63.3(4Укр)
Я 22
Яворницький, Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 70 с.

63.3(4Укр)46
Я 22
Яворницький, Д.І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорізьких низових козаків / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 190 с.

63.3(4Укр)46
Я 22
Яворницький, Д.І. Історія запорізьких козаків / Д.І. Яворницький. – Львів : Світ, 1990. – 319 с.

Підготувала начальник відділу обслуговування Л. Новак.