IMG 0731 1e0e2Фонд бібліотеки ЛНТУ поповнився навчальним посібником Ігоря Ребезнюка «Українське наукове слововживання».
  Ребезнюк Ігор. Українське наукове слововживання : навч. посіб. Львів : Сполом, 2022. 400 с.
   У посібнику викладено наукові й нормативні засади слововживання і словотворення, що становлять основу для згармонізованого вдосконалювання української наукової мови.
 Видання призначено для науковців, викладачів. аспірантів та студентів високої школи, інженерів і керівників різних рівнів будь-якої галузі, усім, кого цікавлять питання українського мовлення.