Волає захисту природа, –
ми не можемо бути байдужими
О. Гончар

  Життя людей, їх трудова діяльність, побут та відпочинок проходять у складній системі взаємопов’язаних соціальних, природних та штучно створених факторів і явищ, які характеризують даний стан природи, етап розвитку суспільства і його взаємодію з природою. Ця система включає повітря, воду, грунт, рослинність, тваринний світ і всі досягнення науково-технічного прогресу, що оточують людину і створюють умови для її існування. Напередодні третього тисячоліття перед людством постала потреба суворо зіставляти й узгоджувати свою повсякденну діяльність із фундаментальними законами загального розвитку життя на Землі. У цій ситуації надзвичайно важливо для кожного бути у всеозброєнні екологічними знаннями, розуміти стан сучасної екології, основні питання що стосуються екології та охорони навколишнього середовища. У представленій літературі наведено оcновні терміни та поняття, що стосуються екології, охорони природи та впливу людини на стан навколишнього середовища. Розглядаються економічні та фінансово-кредитні механізми регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів.

�1 bc8fc

504.03    
Б39
Безак-Мазур, Е. Транскордонні проблеми токсикології довкілля / Е. Безак-Мазур, Т. Шендрік. – Донецьк : ИАЦ Донбассинформ, 2008. – 300 с.

 

 

 

 

 

 

�2 48c20

504.75(477.82)(066)
В67
Волошин, І.М. Еколого-географічний та валеологічний аналіз захворюваності населення Волині / І.М. Волошин, М.І. Лепкий, І.В. Мезенцева.– Луцьк : Терен, 2011. – 394 с.

 

 

 

 

 

 

�3 c9325504.54(477.82)(066)
В67

Волошин, І.М. Особливості геохімічного забруднення приавтомагістральних смуг Волині / І.М. Волошин, Л.Ю. Матвійчук, М.І. Лепкий. – Луцьк : Терен, 2009. – 244 с.

 

 

 

 

 

 

  На сучасному етапі розвитку економіки України особливого значення набуває необхідність створення цивілізованого товарного ринку. Метою товарознавців-експертів є визначення якості продукції, яка має вирішальне значення на конкурентному ринку товарів. Фахівець повинен вміти визначити сукупність факторів, що впливають на конкурентоспроможність товарів, зокрема їх споживчі властивості, безпечність, відповідність нормативним документам, умовам договорів, за якими вони закуповувалися.
  Пропонуємо майбутнім товарознавцям-експертам фахову навчальну  та наукову літературу.

Непродовольчі товари

 

�1 Baydakova Експер т-в IMG 8755 705f265.012.16(075.8)
Б12
Байдакова, Л.І. Експертиза товарів : підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Байдакова, С.В. Ягелюк, І.М. Байдакова. – К. : Слово, 2014. – 392 с . – (Викладачі ЛНТУ)

 

 

 

 

 

 

�2 Baydakova IMG 8752 39916620.2(075.8)
Б12
Байдакова, Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні вироби : підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Байдакова. – К. : Вища школа, 2007. – 183 с. – (Викладачі ЛНТУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

�3 Baydakova господ тов IMG 8739 90b52

620.2(075.8)
Б18
Байдакова, Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: товари господарські та будівельні : підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Байдакова, С.В. Ягелюк, І.М. Байдакова ; МОН, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2013. – 311 с. – (Викладачі ЛНТУ)

 

 

 

 

 

�4 Baydakova культур IMG 8740 f6ebd

658.628(075.8)
Б12
Байдакова, Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: товари культурно-побутового призначення : підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Байдакова, О.І. Передрій, І.М. Байдакова. – К. : Вища школа, 2009. – 327 с.– (Викладачі ЛНТУ)

 

 

 

 

 

 

От де, люде, наша слава,
Слава України!
        
        Тарас Шевченко

 Бібліотека пропонує віртуальну виставку “Гетьмани України”, яка розкриває цікаві факти життя та діяльності відомих українських гетьманів, що боролись за краще майбутнє України, захищали землі від нападників, керували та намагалися покращувати життя простих людей.
 Для перегляду представлені книги та журнальні статті про життя і діяльність гетьманів, написані авторами різних епох і з різним баченням ролі козацьких атаманів в історії України.
 Сподіваємось, що віртуальна книжкова виставка приверне вашу увагу, викличе щирий інтерес до історії України козацької доби та особистостей відомих українських гетьманів, які боролись за майбутнє України, захищали землі від нападників, керували та намагалися покращувати життя простих людей.
 Ознайомитись з представленою літературою можна в бібліотеці університету.

63.3(4Укр)46
А 72
Апанович, О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О.М. Апанович. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.

63.3(4Укр)
А 72
Апанович, В.Б. Коротка історія Козаччини / В.Б.Апанович. – К.: Україна, 2004. – 304 с.

1 9c30b

Згадайте нас – бо ми ж колись жили.
Зроніть сльозу і хай не гасне свічка!
Ми в цій землі житами проросли,
Щоб голоду не знали люди вічно

Н. Виноградська.

 

 Серед багатьох болючих сторінок історії українського народу тема голодомору 1932-1933 років залишається однією з найскладніших і найдраматичніших. Голодомор – не історична минувшина, а глибока духовна і демографічна рана. Жертви голодомору обчислюються мільйонами. Сьогодні історичний факт голодомору 1932-1933 років в Україні визнали близько 70 країн світу, в тому числі парламенти 12 країн. Ми маємо знати, що нація стала жертвою страшного злочину, який ніколи не повинен повторитись. Ми маємо усвідомити, що сьогоднішнє населення України є нащадком тих, хто вижив в ті страшні часи. Але нас могло бути більше.
 Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку книг, де зібрані літературні та історичні матеріали присвячені темі Голодомору 1932-1933 рр.
 Без права на забуття
Про голодомор 1932-1933 років в Україні : закон України № 376-V від 28.11.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 5. – С. 504.
Про заходи у зв´язку з Днем пам´яті жертв голодоморів : Указ Президента України № 480/2016 від 01.11.2016 р. // Урядовий кур´єр. – 2016. – №197 – С. 12.

2 1d834  63.3(4Укр-4ДОН) 622
Б 39
Бледнов, С. Голодомор в Донбасі (1932-1933) : авторський роздум, свідчення, документи / С. Бледнов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 304 с.

 

 

 

 

3 2e92b

63.3(4Укр)616-4
В 19
Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / Український ін-т національної пам’яті ; В. Василенко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 46 с. 

 

 

 

4 461af

63.3(4Укр)622
В 27
Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4 т. / ін-т історії України НАН України. Т.1: Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / Виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс. – К. : Вид. дім Києво-Могилян. акад., 2008. – 838 с.

 

 

 

 

5 5d5bb

66.79(4Укр)
В 85
Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих: історія створення та діяльність / упоряд. Є. Пронюк. – К. : Український Центр Духовної культури, 2007. – 680 с.

 

 

 

Іван Франко – це розум і серце нашого народу.
Це боротьба, мука і передчуття щастя України. України і людськості.
Максим Рильський


  Його називали генієм української нації. Він – розум і серце народу. Невтомний Каменяр. Титан праці. Гігант людської думки. Співець свободи. Безсмертний син безсмертного народу. Наша гордість і слава – Іван Франко.
  До 160-річчя з дня народження І. Франка бібліотека оформила віртуальну виставку «Стежками героїв Івана Франка» (160 років від дня народження), на якій представлено літературу про творчий і життєвий шлях письменника. Запрошуємо усіх шанувальників Франкіани та небайдужих причаститися із Франкової криниці. Книжкова виставка дасть змогу якнайкраще збагнути велич постаті Івана Франка, його талант, титанічну працездатність та бажання змінити на краще цей світ.

Твори Івана Франка

�1 a134d

У1
Ф 83
Франко, І. Я. Твори : в 3 т. – К. : Наук. думка, 1991.
Т. 1: Поезії. Поеми / І.Я. Франко ; упоряд. і прим. М.С. Грицюти. – 672 с.
У книзі друкуються вірші із збірок «З вершин і низин», «Зів’яле листя», «Із днів журби», «Semper tiro», «Із літ моєї молодості», «Іван Вишенський», «Мойсей» та ін.

 

 

 

 

DSC00650 60855

У1
Ф 83
Франко, І. З вершин і низин : збірка поезій / упоряд. та авт. післямови Б. Якимович. – Львів, 2004. – 468 с.
Книжка, яка подається в репринтному відтворенні 1893 року унікальна. Якби І.Франко не створив більше нічого,а тільки видав збірку «З вершин і низин»,він мав би право значитися одним із найвидатніших українських письменників усіх часів. Франковими вершинами є його твори, його низинами – часто глуха стіна нерозуміння сучасників. Та непорозуміння вже в минулому. Для нащадків залишилися тільки вершини…

 

DSC00657 3f7eb

У1
А 40
Акорди: антологія української лірики від смерті Шевченка / упоряд. І. Франко; іл. Ю. Панькевича; [післямова і прим. М. Ільницького]. – К. : Веселка, 2005. – 350 с.: іл.
Понад 100 років тому у Львові побачила світ антологія «Акорди», з любов’ю упорядкована Іваном Франком. Книга, що репрезентувала творчість 88 поетів половини XIX–початку XX століття, стала помітним явищем у духовному житті України.

 

 

DSC00654 6cf70

8У1: 8У2
А 72
Антологія української морської поезії: від Т.Г. Шевченка до наших днів / упоряд., передм. Анатолія Глущака. – Одеса : Маяк, 2004. – 240 с.
До антології увійшли твори українських поетів XIX – XX століть, в яких розгорнуто широкий спектр мариністики – сувора романтика труднів і подвигів давніх і сучасних мореплавців, незглибима краса водних просторів, яка з давніх-давен вабить і бентежить людину, заряджає її енергією дії та пошуку, бажанням випробувати себе у шляхетному змаганні зі стихією.

 

22 dc8dc

8У1
Б 90
Будівничий української державності : хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Дмитро Павличко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 640 с.
У книзі зібрано найважливіші твори Івана Франка, які становлять теорію і практичну характеристику української національної ідеї і висувають наймодерніші завдання перед нею.