1. Басістий, П.В. Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах на основі нікеля і заліза [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / П. В.Басістий; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2003. — 16 с.: іл.

2. Дубинка, О.М. Удосконалення методу скінченних елементів для задач холодного ущільнення порошкових матеріалів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. М. Дубинка; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. — 20 с.: іл.

3. Комбель, С.М. Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах обертального руху [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С. М. Комбель; МОН України, ЛДТУ. — Рівне : РВВ РДГУ, 2003. — 18 с.: іл.

4. Парфентьєва, І.О. Морфологія та особливості природи Е-фази в процесі формування гетерогенної структури зносостійких високомідистих чавунів з кулястим графітом [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / І. О. Парфентьєва; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Максимович, О.В. Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. В. Максимович; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2002. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Бончик, В.С. Розробка та обгрунтування параметрів ротаційного картоплекопача [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / В. С. Бончик; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 20 с.: іл.

2. Букетов, А.В. Розробка полімеркомпозиційних захисних покриттів із самоорганізуючою структурою [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / А. В. Букетов; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 20 с.: іл.

3. Гандзюк, М.О. Розробка конструкції та обгрунтування параметрів доочисника коренеплодів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / М. О. Гандзюк; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Гуменюк, Л.О. Комп'ютерне моделювання процесу формування дисперсних матеріалів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Л. О. Гуменюк; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2000. — 20 с.: іл.

2. Павелчак, О.Б. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів очисників коренеплодів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / О. Б. Павелчак; ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2000. — 18 с.: іл.

3. Павх, І.І. Обгрунтування параметрів сеператорних стрічкових транспортерів бурякозбиральних машин [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / І. І. Павх; ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2000. — 19 с.: іл.

4. Тунік, І.Г. Розробка та обгрунтування параметрів доочисних транспортерів бурякозбиральних машин [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / І. Г. Тунік; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2000. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Вітровий, А.О. Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / А. О. Вітровий; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 1999. — 19 с.: іл.

2. Гусачук, Д.А. Особливості структури та деякі фізико-механічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Д. А. Гусачук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1999. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

3. Капаціла, Ю.Б. Розробка і дослідження технологічних процесів багатофункціональних агрегатів для кормовиробництва [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Ю. Б. Капаціла; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 1999. — 17 с.: іл.

1. Ковтун, І.І. Діагностика міцності нероз'ємних елементів конструкцій методом акустичної емісії [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.02 / І. І. Ковтун; МОУ ТУП. — 1998. — 17 с.: іл.

2. Поліщук, В.А. Розробка і обгрунтування параметрів пружно-захисних механізмів бітерів копачів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / В. А. Поліщук; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1998. — 17 с.: іл.

3. Талах, Л.О. Дослідження роботи та обгрунтування параметрів обчісувальних апаратів льонозбиральних машин [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Л. О. Талах; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1998. — 18 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Гевко, І.Б. Розробка і дослідження низькочастотних пристроїв для виконання технологічних процесів гнучкими гвинтовими конвейерами [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / І. Б. Гевко; ЛІІ. — Тернопіль : ТДТУ, 1997. — 19 с.: іл.

2. Горбовий, А.Ю. Дослідження технологічного процесу і обгрунтування параметрів пристроїв для перевертання стебел льону [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / А. Ю. Горбовий; ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1997. — 19 с.: іл.

3. Забродський, П.М. Обгрунтування процесу роботи і параметрів дискових робочих органів грунтообробних знарядь [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / П. М. Забродський; ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1997. — 20 с.: іл.