1. Гевко, І.Б. Розробка і дослідження низькочастотних пристроїв для виконання технологічних процесів гнучкими гвинтовими конвейерами [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / І. Б. Гевко; ЛІІ. — Тернопіль : ТДТУ, 1997. — 19 с.: іл.

2. Горбовий, А.Ю. Дослідження технологічного процесу і обгрунтування параметрів пристроїв для перевертання стебел льону [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / А. Ю. Горбовий; ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1997. — 19 с.: іл.

3. Забродський, П.М. Обгрунтування процесу роботи і параметрів дискових робочих органів грунтообробних знарядь [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / П. М. Забродський; ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1997. — 20 с.: іл.

1. Романовський, О.Л. Дослідження технологічного процесу роботи та обгрунтування параметрів багатоярусного робочого органу безтраншейного дреноукладача [Текст]: автореферат дис. ...канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / О. Л. Романовський; ЛІІ. — Рівне : УІІВГ, 1996. — 16 с.: іл.

2. Синій, С.В. Розробка і дослідження технологічного процесу збирання гички цукрових буряків механізмом стрічкового типу [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук / С. В. Синій. — Луцьк : ЛІІ, 1996. — 20 с.: іл.

3. Собчук, Л.Н. Формування раціональних рівнів запасів заготовок у нагромаджувачах гнучких технологічних систем [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / Л. Н. Собчук; МОН України, ЛІІ. — Луцьк, 1996. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛІІ).

1. Гошко, З.О. Дослідження технологічного процесу збирання плодів тросовим струшувачем віброударної дії [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / З.О. Гошко. — Луцьк : ЛІІ, 1995. — 20 с.: іл.