1. Гамма, Т.М. Формування стратегії росту прибутку на підприємствах харчової промисловості [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / Т. М.Гамма; ОДЕУ. — Одеса, 2005. — 18 с.: іл.

2. Голотенко, С.М. Розробка нових матеріалів гетерогенної структури на основі епоксиполімерів і металовуглицевої композиції [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / С. М. Голотенко; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2005. — 20 с.: іл.

3. Дем’янченко, А.Г. Методи аналізу і оцінки ефективності експортної діяльності металургійних підприємств [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / А. Г. Дем’янченко; Приазовський ДТУ. — Маріуполь : Приазовський ДТУ, 2005. — 20 с.: іл.

1. Батишкіна, Ю.В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених підсилювальних елементів змінної жорсткості [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю. В. Батишкіна; МОН України, ЛДТУ. — Рівне : РВВ РДГУ, 2004. — 19 с.: іл.

2. Генсецький, М.П. Методичні основи геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / М. П. Генсецький; КНУ будівництва і архітектури. — Л. : НВМ Поліграф.технікуму УАД, 2004. — 18 с.: іл.

3. Голик, Й.М. Містобудівний розвиток Ужгорода в системі регіонального розселення [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / Й. М. Голик; КНУ будівництва і архітектури. — Ужгород : УНУ, 2004. — 19 с.: іл.

1. Басістий, П.В. Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах на основі нікеля і заліза [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / П. В.Басістий; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2003. — 16 с.: іл.

2. Дубинка, О.М. Удосконалення методу скінченних елементів для задач холодного ущільнення порошкових матеріалів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. М. Дубинка; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. — 20 с.: іл.

3. Комбель, С.М. Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах обертального руху [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С. М. Комбель; МОН України, ЛДТУ. — Рівне : РВВ РДГУ, 2003. — 18 с.: іл.

4. Парфентьєва, І.О. Морфологія та особливості природи Е-фази в процесі формування гетерогенної структури зносостійких високомідистих чавунів з кулястим графітом [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / І. О. Парфентьєва; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Максимович, О.В. Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. В. Максимович; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2002. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Бончик, В.С. Розробка та обгрунтування параметрів ротаційного картоплекопача [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / В. С. Бончик; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 20 с.: іл.

2. Букетов, А.В. Розробка полімеркомпозиційних захисних покриттів із самоорганізуючою структурою [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / А. В. Букетов; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 20 с.: іл.

3. Гандзюк, М.О. Розробка конструкції та обгрунтування параметрів доочисника коренеплодів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / М. О. Гандзюк; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Гуменюк, Л.О. Комп'ютерне моделювання процесу формування дисперсних матеріалів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Л. О. Гуменюк; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2000. — 20 с.: іл.

2. Павелчак, О.Б. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів очисників коренеплодів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / О. Б. Павелчак; ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2000. — 18 с.: іл.

3. Павх, І.І. Обгрунтування параметрів сеператорних стрічкових транспортерів бурякозбиральних машин [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / І. І. Павх; ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2000. — 19 с.: іл.

4. Тунік, І.Г. Розробка та обгрунтування параметрів доочисних транспортерів бурякозбиральних машин [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / І. Г. Тунік; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2000. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Вітровий, А.О. Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / А. О. Вітровий; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 1999. — 19 с.: іл.

2. Гусачук, Д.А. Особливості структури та деякі фізико-механічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Д. А. Гусачук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1999. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

3. Капаціла, Ю.Б. Розробка і дослідження технологічних процесів багатофункціональних агрегатів для кормовиробництва [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Ю. Б. Капаціла; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 1999. — 17 с.: іл.