1. Герасимчук, П.В. Розрахунок напружень та коефіцієнтів інтенсивності у пластинчатих елементах конструкцій при контакті берегів дугових тріщин [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / П. В. Герасимчук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2008. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

2. Золотий, Р.З. Оптимізація складу епоксикомпозитів за впливом на їх властивості зовнішніх певерхневих шарів навколо часток наповнювача [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Р. З. Золотий; МОН України, ЛНТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 2008. — іл.

3. Катушков, В.О. Технологічне моделювання дистанційних обмірів у будівництві [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / В. О. Катушков; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2008. — 32 с.: іл.

1. Биваліна, М.В. Проблеми та методи модернізації районів масової житлової забудови 60-70-х років (на прикладі м.Києва): автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / М. В. Биваліна; КНУ будівництва і архітектури. — К. : Науковий світ, 2007. — 19 с.: іл.

2. Васильєва, Г.Ю. Методи мінімізації затримок транспорту на магістральній вулично-дорожній мережі міст України [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / Г. Ю.Васильєва; КНУ будівництва і архітектури. — К. : Науковий світ, 2007. — 19 с.: іл.

3. Кундрат, М.М. Моделі і методи прогнозу локального руйнування у пластинчастих елементах конструкцій з тонкими включеннями та підкріпленнями при сталому й циклічному навантаженнях [Текст]: автореферат дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.02.04 / М. М. Кундрат; МОН України, ЛДТУ. — Рівне : РВЦ НУВГта П, 2007. — 36 с.: іл.

1. Бадищук, В.І. Розробка епоксикомпозитів модифікованих зовнішніми полями для захисту устаткування від корозії і спрацювання [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / В. І. Бадищук; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 2006. — 20 с.: іл.

2. Гоблик, А.В. Оптимізація просторової організації територій в зоні підвищених ризиків [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / А. В. Гоблик; КНУ будівництва і архітектури. — Л. : ПП Арал, 2006. — 20 с.: іл.

3. Імбірович, Н.Ю. Розроблення оксидокерамічних покривів на цирконієвих та титанових сплавах плазмоелектролітною обробкою [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Н. Ю. Імбірович; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2006. — 21 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Гамма, Т.М. Формування стратегії росту прибутку на підприємствах харчової промисловості [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / Т. М.Гамма; ОДЕУ. — Одеса, 2005. — 18 с.: іл.

2. Голотенко, С.М. Розробка нових матеріалів гетерогенної структури на основі епоксиполімерів і металовуглицевої композиції [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / С. М. Голотенко; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2005. — 20 с.: іл.

3. Дем’янченко, А.Г. Методи аналізу і оцінки ефективності експортної діяльності металургійних підприємств [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / А. Г. Дем’янченко; Приазовський ДТУ. — Маріуполь : Приазовський ДТУ, 2005. — 20 с.: іл.

1. Батишкіна, Ю.В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених підсилювальних елементів змінної жорсткості [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю. В. Батишкіна; МОН України, ЛДТУ. — Рівне : РВВ РДГУ, 2004. — 19 с.: іл.

2. Генсецький, М.П. Методичні основи геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / М. П. Генсецький; КНУ будівництва і архітектури. — Л. : НВМ Поліграф.технікуму УАД, 2004. — 18 с.: іл.

3. Голик, Й.М. Містобудівний розвиток Ужгорода в системі регіонального розселення [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / Й. М. Голик; КНУ будівництва і архітектури. — Ужгород : УНУ, 2004. — 19 с.: іл.

1. Басістий, П.В. Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах на основі нікеля і заліза [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / П. В.Басістий; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2003. — 16 с.: іл.

2. Дубинка, О.М. Удосконалення методу скінченних елементів для задач холодного ущільнення порошкових матеріалів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. М. Дубинка; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. — 20 с.: іл.

3. Комбель, С.М. Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах обертального руху [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С. М. Комбель; МОН України, ЛДТУ. — Рівне : РВВ РДГУ, 2003. — 18 с.: іл.

4. Парфентьєва, І.О. Морфологія та особливості природи Е-фази в процесі формування гетерогенної структури зносостійких високомідистих чавунів з кулястим графітом [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / І. О. Парфентьєва; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Максимович, О.В. Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. В. Максимович; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2002. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).