1. Внукова, Н.В. Науково-методологічні основи екологічної безпеки комплексу автомобіль-дорога-середовище [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 21.06.01 / Н.В. Внукова. — Харків, 2015. — 20 с.
2. Козак, П.З. Формування механізму професійної адаптації персоналу виробничих підприємств [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / П.З. Козак. — Одеса, 2015. — 25 с.
3. Корсак, В.І. Формування регіональних мереж торгових закладів [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук / В.І. Корсак ; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк, 2014. — 35 с.
4. Мелешко, В.В. Граничні цикли і диспиративні структури в системах, які описуються диференціальними рівняннями з дробовими похідними [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / В.В. Мелешко. — Львів, 2015. — 25 с.
5. Мельник, О.І. Розвиток аграрного сектора економіки України на засадах інноваційного підприємства [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / О.І. Мельник. — Миколаїв, 2015. — 25 с.
6. Павленко, М.Ю. Обгрунтування параметрів гідромеханічної мішалки для виробництва дизельного біопалива [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.05.11 / М.Ю. Павленко. — Одеса, 2015. — 25 с.
7. Сухорукова, Л.А. Засоби художньої виразності в мультимедійному дизайні (на прикладімузичного кліпу з елементами 3D-анімації) : [Текст] автореферат дис. ... кандидата мистецтвознавства / Л.А. Сухорукова. — Харків, 2015. — 20 с.
8. Хлестова, О.А. Підвищення ефективності транспортно-технолгічної схеми доменного виробництва [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.22.12 / О.А. Хлестова. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с.
9. Хмарська, І.А. Комплекс маркетингових комунікацій в організації комерційно-господарської діяльності підприємств легкої промисловості [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / І.А. Хмарська. — Львів, 2015. — 20 с.
10. Шевченко-Перепьолкіна, Р.І. Злиття та поглинання як засоби запобігання збитковості підприємств харчової промисловості [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / Р.І. Шевченко-Перепьолкіна. — Одеса, 2015. — 25 с.

1. Абрамова І.О. Антикризовий менеджмент соціально-економічного розвитку регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.О. Абрамова; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. –20 с.
2. Білик О.С. Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.С. Білик; МОН України, Луцький НТУ. –Луцьк, 2014. – 20 с.
3. Бодак І.В. Регіональна політика забезпечення продовольчої безпеки [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.В. Бодак; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 20 с.
4. Бойко Г.А. Товарознавча оцінка змішаної пряжі з волокнами льону олійного для трикотажних виробів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.08 / Г.А. Бойко; Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. –20 с.

1. Барський, Ю.М. Фінансове забезпечення розвитку соціально орієнтованої економіки регіону [Текст]: автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / Ю. М. Барський. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 37 с.: іл.

2. Бірюк, С.П. Методичні основи реконструкції міських промислових територій [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 ’Містобудування та теритоіальне планування’ / С. П. Бірюк; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

3. Бортник, К.Я. Критерії руйнування та розрахунок залишкової міцності композитних пластичних елементів конструкцій із тріщинами [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / К. Я. Бортник; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 20 с.: іл.

1. Адаменко, О.В. Методи розвитку точності геодезичних робіт при зведенні мостів шляхом моделювання напружено-деформованого стану [Текст]: автореферат дис. ...доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / О В Адаменко; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2012. — 19 с.: іл.

2. Бережная, О.Р. Селективное карбидообразование при силицировании углерод-углеродных композиционных материалов металлургического назначения [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / О. Р. Бережная; Запорожская государственная инженерная академия. — Запорожье-2012, 2012. — 19 с.: іл.

3. Габрель, М.М. Підвищення ефективності містобудівних рішень в організації приміських територій [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.23.20 / М. М. Габрель; КНУ будівництва і архітектури. — К., 2012. — 19 с.: іл.

1. Бардаш, С.В. Методологія і організація системи економічного превентивного контролю в Україні [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / С. В. Бардаш. — Київ, 2011. — 36 с.: іл.

2. Білоус, М.В. Розроблення методики спостережень за переміщеннями тунелів метрополітену на стадії будівництва [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.20 / М. В. Білоус; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2011. — 16 с.: іл.

3. Василик, Н.М. Механізм стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / Н. М. Василик; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 20 с.: іл.

1. Байдакова, І.М. Комплексна оцінка якості натуральних шкір для верху взуття [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.15 / І. М. Байдакова; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

2. Вакараш, В.М. Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення підприємств [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / В. М. Вакараш; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. — 17 с.: іл.

3. Ваховська, М.Ю. Оптимізація матеріальних потоків регіону на засадах створення регіонального логістичного центру [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / М. Ю. Ваховська; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. — 20 с.: іл.

1. Головко, Ю.В. Зв'язок розподілу домішок в монокристалах кремнію з технологічними параметрами вирощування [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Ю. В. Головко; ЛНТУ. — Запоріжжя : ЗДІА, 2009. — 20 с.: іл.

2. Дроздівський, О.П. Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / О. П. Дроздівський. — К. : Геопринт, 2009. — 19 с.: іл.

3. Камінська, І.М. Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І. М. Камінська; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2009. — 20 с.: іл.