1. Головко, Ю.В. Зв'язок розподілу домішок в монокристалах кремнію з технологічними параметрами вирощування [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Ю. В. Головко; ЛНТУ. — Запоріжжя : ЗДІА, 2009. — 189 с.: іл.

2. Камінська, І.М. Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец.08.00.05 / І. М. Камінська; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2009. — 412 с.: іл.

3. Кондіус, І.С. Прогнозування стійкого розвитку регіону [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 ’Розвиток продуктивних сил і регіональна економ.’ / І. С. Кондіус; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2008. — 402 с.: іл.

1. Герасимчук, П.В. Розрахунок напружень та коефіцієнтів інтенсивності у пластинчатих елементах конструкцій при контакті берегів дугових тріщин [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / П. В. Герасимчук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2008. — 202 с.: іл.

2. Золотий, Р.З. Оптимізація складу епоксикомпозитів за впливом на їх властивості зовнішніх певерхневих шарів навколо часток наповнювача [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Р. З. Золотий; МОН України, ЛНТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 2008. — 200 с.: іл.

3. Лютак, О.М. Регіональна політика транскордонного співробітництва в умовах реалізації євроінтеграційного курсу України [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 ’Розвиток продуктивних сил і регіональна економ.’ / О. М. Лютак; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2008. — 195 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

4. Ясній, О.П. Імовірнісний аналіз поширення втомних тріщин і граничного стану елементів конструкцій [Текст] : дисертація … канд. техн. наук / О. П. Ясній; ТДТУ ім. Івана Пулюя. — Тернопіль : ТДТУ, 2008. — 137 с.: іл.

1. Кундрат, М.М. Моделі і методи прогнозу локального руйнування у пластинчастих елементах конструкцій з тонкими включеннями та підкріпленнями при сталому й циклічному навантаженнях [Текст]: дисертація ... д-ра техн. наук : спец. 01.02.04 / М. М. Кундрат; МОН України, ЛДТУ. — Рівне : РВЦ НУВГта П, 2007. — 374 с.: іл.

2. Повстяной, О.Ю. Удосконалення технології виготовлення пористих проникливих матеріалів з використанням відходів промислового виробництва [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / О. Ю. Повстяной; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2007. — 161 с.: іл.

3. Ротко, С.В. Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С. В. Ротко; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2007. — 149 с.: іл.

4. Селівончик, Т.В. Акустико-емісійна оцінка водневокорозійного розтріскування сталей [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Т. В. Селівончик; МОН України, ЛДТУ. — Ковель : ТзОВ КМД, 2007. — 164 с.: іл.

1. Бадищук, В.І. Розробка епоксикомпозитів модифікованих зовнішніми полями для захисту устаткування від корозії і спрацювання [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / В. І. Бадищук; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 2006. — 191 с.: іл.

2. Імбірович, Н.Ю. Розроблення оксидокерамічних покривів на цирконієвих та титанових сплавах плазмоелектролітною обробкою [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Н. Ю. Імбірович; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2006. — 125 с.: іл.

3. Максимович, Я.В. Розрахунок траєкторій та швидкості поширення втомних тріщин у пластинчатих елементах конструкцій [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Я. В. Максимович; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2006. — 181 с.: іл.

4. Тотосько, О.В. Рзробка епоксикомпозитних покриттів модифікованих електроіскровим гідроударом з поліпшеними експлуатаційними характеристиками [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / О. В. Тотосько; ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 2006. — 190 с.: іл.

5. Шиприкевич, О.А. Розподіл напружень біля отворів у обмежених і нескінченних пластинках при усталених коливаннях [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. А. Шиприкевич; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2006. — 162 с.: іл.

1. Батишкіна, Ю.В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених підсилювальних елементів змінної жорсткості [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю. В. Батишкіна; МОН України, ЛДТУ. — Рівне : РВВ РДГУ, 2005. — 154 с.: іл.

2. Голотенко, С.М. Розробка нових матеріалів гетерогенної структури на основі епоксиполімерів і металовуглицевої композиції [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / С. М. Голотенко; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2005. — 171 с.: іл.

3. Денисюк, І.Т. Моделі та методи розрахунку напруженого стану структурно-неоднорідних конструкційних елементів з негладкими межами поділу матеріалів [Текст]: дисертація ... доктора техн. наук : спец. 01.02.04 / І. Т. Денисюк; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2005. — 334 с.: іл.

4. Попович, В.С. Моделі та методи розрахунку термонапруженого стану термочутливих елементів конструкцій за умов складного теплообміну [Текст]: дисертація ... доктора техн. наук : спец. 01.02.04 / В. С. Попович; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2005. — 366 с.: іл.

1. Басістий, П.В. Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах на основі нікеля і заліза [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / П. В. Басістий; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2004. — 191 с.: іл.

2. Березовецький, А.П. Малоциклова втома конструкційних сталей в середовищах засобів хімізації сільського господарства [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / А. П. Березовецький. — Л. : Укр. акад. друкарства, 1998. — 215 с.: іл.

3. Зайчук, Н.П. Розробка методу підвищення роботоздатності деталей, виготовлених із аустенітних жароміцних сталей та сплавів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Н. П. Зайчук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2004. — 110 с.: іл.

1. Дубинка, О.М. Удосконалення методу скінченних елементів для задач холодного ущільнення порошкових матеріалів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. М. Дубинка; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. — 184 с.: іл.

2. Парфентьєва, І.О. Морфологія та особливості природи Е-фази в процесі формування гетерогенної структури зносостійких високомідистих чавунів з кулястим графітом [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / І. О. Парфентьєва; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. — 168 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).