Корсак, В.І. Формування регіональних мереж торгових закладів [Текст] : дисертація доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / В.І. Корсак ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк, 2014. – 416 с.

1. Абрамова І.О. Антикризовий менеджмент соціально-економічного розвитку регіону [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.О. Абрамова; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 184 с.
2. Білик О.С. Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.С. Білик; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 269 с.
3. Бодак І.В. Регіональна політика забезпечення продовольчої безпеки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.В. Бодак; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 228 с.
4. Бойко Г.А. Товарознавча оцінка змішаної пряжі з волокнами льону олійного для трикотажних виробів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.18.08 / Г.А. Бойко; МОН України, Херсонський НТУ. – Херсон, 2014. – 215 с.
5. Григоренко, І.В. Товарознавча оцінка ювелірних виробів на основі сплавів червоного золота з модифікуючими домішками [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.01.08 / І. В. Григоренко. – Луцьк : Луцький НТУ, 2014. – 169 с.: іл.

1. Барський, Ю.М. Фінансове забезпечення розвитку соціально орієнтованої економіки регіону [Текст]: дисертація ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / Ю. М. Барський. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 396 с.: іл.

2. Бортник, К.Я. Критерії руйнування та розрахунок залишкової міцності композитних пластичних елементів конструкцій із тріщинами [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / К. Я. Бортник; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 176 с.: іл.

3. Дубицький, О. С. Методика оцінки міцності та залишкової довговічності ресори за наявності тріщин [Текст]: дисертація … канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / О. С. Дубицький; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ. — 2012. — 213 с.: іл.

1. Бережная, О.Р. Селективное карбидообразование при силицировании углерод-углеродных композиционных материалов металлургического назначения [Текст]: диссертация ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О. Р. Бережная; Запорожская государственная инженерная академия. — Запорожье - 2012, 2012. — 176 с.: іл.

2. Витрищук, К.О. Регіональна політика розвитку житлово-комунального господарства [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / К. О. Витрищук; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 206 с.: іл.

3. Гавура, В. О. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіону [Текст]: дисертація … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В. О. Гавура; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 317 с.: іл.

1. Василик, Н.М. Механізм стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / Н. М. Василик; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 231 с.: іл.

2. Гальчук, Т.Н. Вдосконалення технологї виготовлення матеріалів триботехнічного призначення із відходів машинобудівного виробництва [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Т. Н. Гальчук; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 156 с.: іл.

3. Голодюк, Г.І. Товарознавча оцінка фарбувальних композицій і лакофарбових покриттів на основі алкідних смол для деревини [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.18.15 / Г. І. Голодюк; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 195 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

1. Байдакова, І.М. Комплексна оцінка якості натуральних шкір для верху взуття [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.18.15 / І. М. Байдакова; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. — 153 с.: іл.

2. Вакараш, В.М. Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення підприємств [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / В. М. Вакараш; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. — 216 с.: іл.

3. Ваховська, М.Ю. Оптимізація матеріальних потоків регіону на засадах створення регіонального логістичного центру [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / М. Ю. Ваховська; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. — 251 с.: іл.

1. Головко, Ю.В. Зв'язок розподілу домішок в монокристалах кремнію з технологічними параметрами вирощування [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Ю. В. Головко; ЛНТУ. — Запоріжжя : ЗДІА, 2009. — 189 с.: іл.

2. Камінська, І.М. Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец.08.00.05 / І. М. Камінська; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2009. — 412 с.: іл.

3. Кондіус, І.С. Прогнозування стійкого розвитку регіону [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 ’Розвиток продуктивних сил і регіональна економ.’ / І. С. Кондіус; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2008. — 402 с.: іл.