1. Бережная, О.Р. Селективное карбидообразование при силицировании углерод-углеродных композиционных материалов металлургического назначения [Текст]: диссертация ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О. Р. Бережная; Запорожская государственная инженерная академия. — Запорожье - 2012, 2012. — 176 с.: іл.

2. Витрищук, К.О. Регіональна політика розвитку житлово-комунального господарства [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / К. О. Витрищук; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 206 с.: іл.

3. Гавура, В. О. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіону [Текст]: дисертація … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В. О. Гавура; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 317 с.: іл.

1. Василик, Н.М. Механізм стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / Н. М. Василик; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 231 с.: іл.

2. Гальчук, Т.Н. Вдосконалення технологї виготовлення матеріалів триботехнічного призначення із відходів машинобудівного виробництва [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Т. Н. Гальчук; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 156 с.: іл.

3. Голодюк, Г.І. Товарознавча оцінка фарбувальних композицій і лакофарбових покриттів на основі алкідних смол для деревини [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.18.15 / Г. І. Голодюк; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 195 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

1. Байдакова, І.М. Комплексна оцінка якості натуральних шкір для верху взуття [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.18.15 / І. М. Байдакова; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. — 153 с.: іл.

2. Вакараш, В.М. Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення підприємств [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / В. М. Вакараш; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. — 216 с.: іл.

3. Ваховська, М.Ю. Оптимізація матеріальних потоків регіону на засадах створення регіонального логістичного центру [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / М. Ю. Ваховська; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. — 251 с.: іл.

1. Головко, Ю.В. Зв'язок розподілу домішок в монокристалах кремнію з технологічними параметрами вирощування [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Ю. В. Головко; ЛНТУ. — Запоріжжя : ЗДІА, 2009. — 189 с.: іл.

2. Камінська, І.М. Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец.08.00.05 / І. М. Камінська; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2009. — 412 с.: іл.

3. Кондіус, І.С. Прогнозування стійкого розвитку регіону [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 ’Розвиток продуктивних сил і регіональна економ.’ / І. С. Кондіус; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2008. — 402 с.: іл.

1. Герасимчук, П.В. Розрахунок напружень та коефіцієнтів інтенсивності у пластинчатих елементах конструкцій при контакті берегів дугових тріщин [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / П. В. Герасимчук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2008. — 202 с.: іл.

2. Золотий, Р.З. Оптимізація складу епоксикомпозитів за впливом на їх властивості зовнішніх певерхневих шарів навколо часток наповнювача [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Р. З. Золотий; МОН України, ЛНТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 2008. — 200 с.: іл.

3. Лютак, О.М. Регіональна політика транскордонного співробітництва в умовах реалізації євроінтеграційного курсу України [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 ’Розвиток продуктивних сил і регіональна економ.’ / О. М. Лютак; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2008. — 195 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

4. Ясній, О.П. Імовірнісний аналіз поширення втомних тріщин і граничного стану елементів конструкцій [Текст] : дисертація … канд. техн. наук / О. П. Ясній; ТДТУ ім. Івана Пулюя. — Тернопіль : ТДТУ, 2008. — 137 с.: іл.

1. Кундрат, М.М. Моделі і методи прогнозу локального руйнування у пластинчастих елементах конструкцій з тонкими включеннями та підкріпленнями при сталому й циклічному навантаженнях [Текст]: дисертація ... д-ра техн. наук : спец. 01.02.04 / М. М. Кундрат; МОН України, ЛДТУ. — Рівне : РВЦ НУВГта П, 2007. — 374 с.: іл.

2. Повстяной, О.Ю. Удосконалення технології виготовлення пористих проникливих матеріалів з використанням відходів промислового виробництва [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / О. Ю. Повстяной; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2007. — 161 с.: іл.

3. Ротко, С.В. Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С. В. Ротко; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2007. — 149 с.: іл.

4. Селівончик, Т.В. Акустико-емісійна оцінка водневокорозійного розтріскування сталей [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Т. В. Селівончик; МОН України, ЛДТУ. — Ковель : ТзОВ КМД, 2007. — 164 с.: іл.

1. Бадищук, В.І. Розробка епоксикомпозитів модифікованих зовнішніми полями для захисту устаткування від корозії і спрацювання [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / В. І. Бадищук; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 2006. — 191 с.: іл.

2. Імбірович, Н.Ю. Розроблення оксидокерамічних покривів на цирконієвих та титанових сплавах плазмоелектролітною обробкою [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Н. Ю. Імбірович; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2006. — 125 с.: іл.

3. Максимович, Я.В. Розрахунок траєкторій та швидкості поширення втомних тріщин у пластинчатих елементах конструкцій [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Я. В. Максимович; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2006. — 181 с.: іл.

4. Тотосько, О.В. Рзробка епоксикомпозитних покриттів модифікованих електроіскровим гідроударом з поліпшеними експлуатаційними характеристиками [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / О. В. Тотосько; ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 2006. — 190 с.: іл.

5. Шиприкевич, О.А. Розподіл напружень біля отворів у обмежених і нескінченних пластинках при усталених коливаннях [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. А. Шиприкевич; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2006. — 162 с.: іл.