1. Батишкіна, Ю.В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених підсилювальних елементів змінної жорсткості [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю. В. Батишкіна; МОН України, ЛДТУ. — Рівне : РВВ РДГУ, 2005. — 154 с.: іл.

2. Голотенко, С.М. Розробка нових матеріалів гетерогенної структури на основі епоксиполімерів і металовуглицевої композиції [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / С. М. Голотенко; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2005. — 171 с.: іл.

3. Денисюк, І.Т. Моделі та методи розрахунку напруженого стану структурно-неоднорідних конструкційних елементів з негладкими межами поділу матеріалів [Текст]: дисертація ... доктора техн. наук : спец. 01.02.04 / І. Т. Денисюк; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2005. — 334 с.: іл.

4. Попович, В.С. Моделі та методи розрахунку термонапруженого стану термочутливих елементів конструкцій за умов складного теплообміну [Текст]: дисертація ... доктора техн. наук : спец. 01.02.04 / В. С. Попович; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2005. — 366 с.: іл.

1. Басістий, П.В. Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах на основі нікеля і заліза [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / П. В. Басістий; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2004. — 191 с.: іл.

2. Березовецький, А.П. Малоциклова втома конструкційних сталей в середовищах засобів хімізації сільського господарства [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / А. П. Березовецький. — Л. : Укр. акад. друкарства, 1998. — 215 с.: іл.

3. Зайчук, Н.П. Розробка методу підвищення роботоздатності деталей, виготовлених із аустенітних жароміцних сталей та сплавів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Н. П. Зайчук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2004. — 110 с.: іл.

1. Дубинка, О.М. Удосконалення методу скінченних елементів для задач холодного ущільнення порошкових матеріалів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. М. Дубинка; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. — 184 с.: іл.

2. Парфентьєва, І.О. Морфологія та особливості природи Е-фази в процесі формування гетерогенної структури зносостійких високомідистих чавунів з кулястим графітом [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / І. О. Парфентьєва; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. — 168 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Максимович, О.В. Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами [Текст] : у 2 ч : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. В. Максимович; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2002. — 218 с.: іл.

1. Бончик, В.С. Розробка та обгрунтування параметрів ротаційного картоплекопача [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 ’Сільськогосподарські машини’ / В. С. Бончик; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 154 с.: іл.

2. Букетов, А.В. Розробка полімеркомпозиційних захисних покриттів із самоорганізуючою структурою [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / А. В. Букетов; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 176 с.: іл.

3. Гандзюк, М.О. Розробка конструкції та обгрунтування параметрів доочисника коренеплодів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 ’Сільськогосподарські машини’ / М. О. Гандзюк; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 166 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Гуменюк, Л.О. Комп'ютерне моделювання процесу формування дисперсних матеріалів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Л. О. Гуменюк; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2000. — 199 с.: іл.

2. Павелчак, О.Б. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів очисників коренеплодів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / О. Б. Павелчак; ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2000. — 189 с.: іл.

3. Павх, І.І. Обгрунтування параметрів сеператорних стрічкових транспортерів бурякозбиральних машин [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / І. І. Павх; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2000. — 159 с.: іл.

4. Тунік, І.Г. Розробка та обгрунтування параметрів доочисних транспортерів бурякозбиральних машин [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / І. Г. Тунік; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2000. — 163 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Вітровий, А.О. Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / А. О. Вітровий; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 1999. — 169 с.: іл.

2. Гусачук, Д.А. Особливості структури та деякі фізико-механічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Д. А. Гусачук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1999. — 145 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

3. Капаціла, Ю.Б. Розробка і дослідження технологічних процесів багатофункціональних агрегатів для кормовиробництва [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Ю. Б. Капаціла; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 1999. — 194 с.: іл.