1.    Бас, В.Р. Оцінювання залишкового ресурсу елементів відповідальних вузлів механічної частини локомотивів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / В.Р. Бас ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 152 с.
2.    Лавренчук, С.В. Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С.В. Лавренчук ; Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 178 с. – (Викладачі ЛНТУ).

1. Гоманюк, О.К. Розвиток регіональних ринків банківських послуг [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.К. Гоманюк ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 341 с.
2. Картузов, Є.В. Моделювання поведінки та комп\'ютерне конструювання шаруватих композиційних матеріалів під дією високошвидкісного динамічного навантаження [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Є.В. Картузов ; НАН України, Ін-т матеріалознавства ім. І.Н. Францевича. – Київ, 2016. – 168 с.
3. Коваль, И.В. Вплив нанокарбіду вольфраму на мікроструктуру і властивості твердих сплавів на основі карбіду титану [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / И.В. Коваль ; МОН України, ТНТУ ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2016. – 134 с.
4. Крутій, Ю.С. Розробка методу розв\'язання задач стійкості і коливань деформівних систем зі змінами неперервними параметрами [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю.С. Крутій ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 272 с.
5. Малець, В.М. Розробка eпоксикомпозитних покриттів, модифікованих високодисперсними складовими [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук спец. : 05.02.01 / В.М. Малець ; Луцький НТУ. – Луцьк, 2016. – 147 с.
6. Повстяна, Ю.С. Отримання пористих керамічних матеріалів на основі порошків сталі 18X2H4МА та сапоніту [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Ю.С. Повстяна ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 159 с. – (Викладачі ЛНТУ).

1. Аверкина, М.Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій [Текст] : дисертація ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / М.Ф. Аверкина ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 562 с.

1.    Боярська, І.В. Застосування методів інтенсифікації процесів структурування для керування властивостями епосикомпозитів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.В. Боярська ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 184 с. – (Викладачі ЛНТУ).
2.    Матвіїв, Ю.Я. Методи визначення довготривалої міцності і залишкової довговічності елементів конструкцій за низькотемпературної повзучості [Текст] : дисертація ... доктора техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю.Я. Матвіїв ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк, 2015. – 355 с. – (Викладачі ЛНТУ).
3.    Мисковець, С.В. Розробка методології прогнозування зносостійкості матеріалів деталей паливної апаратури дизельних двигунів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / С.В. Мисковець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 131 с. – (Викладачі ЛНТУ).
4.    Пастернак, В.В. Комп\'ютерно-імітаційне моделювання структури порошкових матеріалів [Текст] : дисертація... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / В.В. Пастернак ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 190 с. – (Викладачі ЛНТУ).

1.    Габрусєва, І.Ю. Контактна взаємодія параболічних та кільцевих штампів із попередньо напруженою товстою плитою [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / І.Ю. Габрусєва ; МОН України, Тернопільський НТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 124 с.
2.    Сичук, В.А. Підвищення ефективності технології абразивоструменевого оброблення поверхонь деталей ливарного виробництва [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 08.02.05 / В.А. Сичук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 203 с.
3.    Левчук, В.Ю. Транскордонний ефект співробітництва прикордонних регіонів [Текст] : дисертація... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В.Ю. Левчук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 237 с.

1. Клімович О.М. Організаційно-економічне забезпечення міжрегіонального співробітництва [Текст] : дисертація... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.М.  Клімович ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 212 с.
2. Путінцева С.В. Властивості фільтрувального паперу на основі целюлози з волокон льону олійного [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.18.08 / С.В. Путінцева ; МОН України, Херсонський НТУ. – Херсон, 2015. – 155 с.
3. Равенець Л.М. Підвищення ефективності технології шліфування кілець роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 02.02.08 / Л.М. Равенець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 164 с.
4. Сидорук І.С. Формування та реалізація регіональних програм підтримки малого підприємництва [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.С. Сидорук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 200 с.

1. Криницький, О.С. Одержання, структура та терморелектричні властивості напівпровідникових матеріалів на основі систем Pb-Sb, Pb-Bi-Te [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.С. Криницький ; МОН України, Івано-Франківський НТУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 140 с.: іл.
2. Садова, О.Л. Особливості формування самоорганізованих структур в поверхневих шарах трибовиробів на основі епоксикомпозитів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.Л. Садова ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2015. – 139 с.: іл.