1. Аверкина, М.Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій [Текст] : дисертація ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / М.Ф. Аверкина ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 562 с.

1.    Боярська, І.В. Застосування методів інтенсифікації процесів структурування для керування властивостями епосикомпозитів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.В. Боярська ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 184 с. – (Викладачі ЛНТУ).
2.    Матвіїв, Ю.Я. Методи визначення довготривалої міцності і залишкової довговічності елементів конструкцій за низькотемпературної повзучості [Текст] : дисертація ... доктора техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю.Я. Матвіїв ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк, 2015. – 355 с. – (Викладачі ЛНТУ).
3.    Мисковець, С.В. Розробка методології прогнозування зносостійкості матеріалів деталей паливної апаратури дизельних двигунів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / С.В. Мисковець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 131 с. – (Викладачі ЛНТУ).
4.    Пастернак, В.В. Комп\'ютерно-імітаційне моделювання структури порошкових матеріалів [Текст] : дисертація... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / В.В. Пастернак ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 190 с. – (Викладачі ЛНТУ).

1.    Габрусєва, І.Ю. Контактна взаємодія параболічних та кільцевих штампів із попередньо напруженою товстою плитою [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / І.Ю. Габрусєва ; МОН України, Тернопільський НТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 124 с.
2.    Сичук, В.А. Підвищення ефективності технології абразивоструменевого оброблення поверхонь деталей ливарного виробництва [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 08.02.05 / В.А. Сичук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 203 с.
3.    Левчук, В.Ю. Транскордонний ефект співробітництва прикордонних регіонів [Текст] : дисертація... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В.Ю. Левчук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 237 с.

1. Клімович О.М. Організаційно-економічне забезпечення міжрегіонального співробітництва [Текст] : дисертація... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.М.  Клімович ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 212 с.
2. Путінцева С.В. Властивості фільтрувального паперу на основі целюлози з волокон льону олійного [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.18.08 / С.В. Путінцева ; МОН України, Херсонський НТУ. – Херсон, 2015. – 155 с.
3. Равенець Л.М. Підвищення ефективності технології шліфування кілець роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 02.02.08 / Л.М. Равенець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 164 с.
4. Сидорук І.С. Формування та реалізація регіональних програм підтримки малого підприємництва [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.С. Сидорук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 200 с.

1. Криницький, О.С. Одержання, структура та терморелектричні властивості напівпровідникових матеріалів на основі систем Pb-Sb, Pb-Bi-Te [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.С. Криницький ; МОН України, Івано-Франківський НТУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 140 с.: іл.
2. Садова, О.Л. Особливості формування самоорганізованих структур в поверхневих шарах трибовиробів на основі епоксикомпозитів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.Л. Садова ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2015. – 139 с.: іл.

 1.Ворончак, І.О. Формування регіональної політики забезпечення соціальної відповідальності бізнесу [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.О. Ворончак. – Луцьк, 2015. – 346 с.: іл.
 2.Гулієва, Н.М. Отримання пористих проникних матеріалів з використанням природного мінералу-сапоніту в режимі самопоширюючого високотемпературного синтезу [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Н.М. Гулієва. – Луцьк, 2015. – 127 с.: іл.
 3.Слободян, М.С. Згин пластин з коловою межею та прямолінійними тріщинами з урахуванням контакту берегів тріщин [Текст] : дисертація ... канд. фізико-математичних наук : спец. 01.02.04 / М.С. Слободян. – Львів, 2015. – 162 с.: іл.

  Корсак, В.І. Формування регіональних мереж торгових закладів [Текст] : дисертація доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / В.І. Корсак ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк, 2014. – 416 с.