1.    Ліба, Н.С. Організаційно-економічний механізм регіональної промислової політики [Текст] : дисертація ... доктора техн. наук : спец. 80.00.05  / Н.С. Ліба ; МОН України, Мукачівський Д.У., Луцький НТУ. – Мукачево, 2019. – 404 с. – (Викладачі ЛНТУ).

Протягом ІІ кварталу 2019 року дисертації у бібліотеку  не надходили.

1.    Лемішка, І.А. Оптимізація параметрів мікроструктури і властивостей композиційних матеріалів на основі титанових сплавів для адитивних технологій : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.А. Лемішка ; МОН України, НУ «Львівська політехніка», Луцький НТУ. – Львів, 2018. – 157 с.
2.    Мікуліч, О.А. Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь до динамічних задач  неоднорідних та структурно-неоднорідних середовищ у континуумі Коссера [Текст] : дисертація ... доктора техн. наук : спец. : 01.02.04 / О.А. Мікуліч ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 249 с. – (Викладачі ЛНТУ)

1.    Бочко, О.Ю. Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу [Текст] : дисертація ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / О.Ю. Бочко ; МОН України, Луцький НТУ, НУВГП. –  Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 516 с.

2.    Середа, Д.Б. Формування структури і властивостей хромоалітованих покриттів конструкційних матеріалів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Д.Б. Середа ; МОН України, ДДТУ, Луцький НТУ. – Кам’янське, 2018. – 186 с.

  Протягом ІІІ кварталу 2018 року дисертації у бібліотеку  не надходили.

Протягом II кварталу 2018 року дисертації у бібліотеку не надходили.

1.    Савченко, О.В. Моделі і методи оптимізації деформівних дисипативних конструкцій з композиційних матеріалів при динамічних навантаженнях [Текст] : дисертація ... д-ра техн. наук  спец. 01.02.04 / О.В. Савченко ; МОН України, Чернігівський НТУ, Луцький НТУ. – Чернігів ; Луцьк, 2018. – 430 с.