Впродовж IV кварталу 2017 року дисертації у бібліотеку не надходили.

1.    Дахнюк, О.П. Технологічне забезпечення зносостійості робочих поверхонь спряжених деталей машини на операціях механічного оброблення  [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук. : спец. 05.02.08 / О.П. Дахнюк ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 194 с.
2.    Ештеіві, А.М. Технологічне забезпечення якості та точності шліфування кілець роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / А.М. Ештеіві ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 206 с.

1.    Букетова, Н.М. Розробка фулереновмісних епоксикомпозитів з мікродисперсними наповнювачами для захистних покриттів з підвищеними експлуатаційними характеристиками [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Н.М. Букетова ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2017. – 187 с.
2.    Набережна, О.А. Розробка та дослідження властивостей самоармованих органопластиків на основі термостійких ароматичних поліамідів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.А. Набережна ; МОН України, ДДТУ, Луцький НТУ. – Кам‘янське, 2017. – 193 с.
3.    Присяжна, К.О. Екологічно безпечні мастильні матеріали за технологіями рециклінгу полімерних відходів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / К.О. Присяжна ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 168 с.
4.    Сокол, Г.М. Розробка технології одержання органомінеральних сорбційних матеріалів на основі сапоніту [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Г.М. Сокол ; Хмельницький НУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 150 с

1.    Бас, В.Р. Оцінювання залишкового ресурсу елементів відповідальних вузлів механічної частини локомотивів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / В.Р. Бас ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 152 с.
2.    Лавренчук, С.В. Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С.В. Лавренчук ; Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 178 с. – (Викладачі ЛНТУ).

1. Гоманюк, О.К. Розвиток регіональних ринків банківських послуг [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.К. Гоманюк ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 341 с.
2. Картузов, Є.В. Моделювання поведінки та комп\'ютерне конструювання шаруватих композиційних матеріалів під дією високошвидкісного динамічного навантаження [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Є.В. Картузов ; НАН України, Ін-т матеріалознавства ім. І.Н. Францевича. – Київ, 2016. – 168 с.
3. Коваль, И.В. Вплив нанокарбіду вольфраму на мікроструктуру і властивості твердих сплавів на основі карбіду титану [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / И.В. Коваль ; МОН України, ТНТУ ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2016. – 134 с.
4. Крутій, Ю.С. Розробка методу розв\'язання задач стійкості і коливань деформівних систем зі змінами неперервними параметрами [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю.С. Крутій ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 272 с.
5. Малець, В.М. Розробка eпоксикомпозитних покриттів, модифікованих високодисперсними складовими [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук спец. : 05.02.01 / В.М. Малець ; Луцький НТУ. – Луцьк, 2016. – 147 с.
6. Повстяна, Ю.С. Отримання пористих керамічних матеріалів на основі порошків сталі 18X2H4МА та сапоніту [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Ю.С. Повстяна ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 159 с. – (Викладачі ЛНТУ).

1. Аверкина, М.Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій [Текст] : дисертація ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / М.Ф. Аверкина ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 562 с.

1.    Боярська, І.В. Застосування методів інтенсифікації процесів структурування для керування властивостями епосикомпозитів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.В. Боярська ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 184 с. – (Викладачі ЛНТУ).
2.    Матвіїв, Ю.Я. Методи визначення довготривалої міцності і залишкової довговічності елементів конструкцій за низькотемпературної повзучості [Текст] : дисертація ... доктора техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю.Я. Матвіїв ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк, 2015. – 355 с. – (Викладачі ЛНТУ).
3.    Мисковець, С.В. Розробка методології прогнозування зносостійкості матеріалів деталей паливної апаратури дизельних двигунів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / С.В. Мисковець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 131 с. – (Викладачі ЛНТУ).
4.    Пастернак, В.В. Комп\'ютерно-імітаційне моделювання структури порошкових матеріалів [Текст] : дисертація... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / В.В. Пастернак ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 190 с. – (Викладачі ЛНТУ).