1. Бончик, В.С. Розробка та обгрунтування параметрів ротаційного картоплекопача [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 ’Сільськогосподарські машини’ / В. С. Бончик; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 154 с.: іл.

2. Букетов, А.В. Розробка полімеркомпозиційних захисних покриттів із самоорганізуючою структурою [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / А. В. Букетов; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 176 с.: іл.

3. Гандзюк, М.О. Розробка конструкції та обгрунтування параметрів доочисника коренеплодів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 ’Сільськогосподарські машини’ / М. О. Гандзюк; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 166 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Гуменюк, Л.О. Комп'ютерне моделювання процесу формування дисперсних матеріалів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Л. О. Гуменюк; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2000. — 199 с.: іл.

2. Павелчак, О.Б. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів очисників коренеплодів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / О. Б. Павелчак; ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2000. — 189 с.: іл.

3. Павх, І.І. Обгрунтування параметрів сеператорних стрічкових транспортерів бурякозбиральних машин [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / І. І. Павх; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2000. — 159 с.: іл.

4. Тунік, І.Г. Розробка та обгрунтування параметрів доочисних транспортерів бурякозбиральних машин [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / І. Г. Тунік; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2000. — 163 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Вітровий, А.О. Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / А. О. Вітровий; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 1999. — 169 с.: іл.

2. Гусачук, Д.А. Особливості структури та деякі фізико-механічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Д. А. Гусачук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1999. — 145 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

3. Капаціла, Ю.Б. Розробка і дослідження технологічних процесів багатофункціональних агрегатів для кормовиробництва [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Ю. Б. Капаціла; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 1999. — 194 с.: іл.

1. Котков, В.І. Обгрунтування процесу роботи та параметрів робочого органу для обробітку грунту в міжряддях хмільників [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / В. І. Котков; МОН України, ЛДТУ. — Житомир : РВЦ ДААУ, 1997. — 168 с.: іл.

2. Поліщук, В.А. Розробка і обгрунтування параметрів пружно-захисних механізмів бітерів копачів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / В. А. Поліщук; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1998. — 146 с.: іл.

3. Талах, Л.О. Дослідження роботи та обгрунтування параметрів обчісувальних апаратів льонозбиральних машин [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Л. О. Талах; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1998. — 169 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Гевко, І.Б. Розробка і дослідження низькочастотних пристроїв для виконання технологічних процесів гнучкими гвинтовими конвейєрами [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / І. Б. Гевко; ЛІІ. — Тернопіль : ТДТУ, 1997. — 154 с.: іл.

2. Горбовий, А.Ю. Дослідження технологічного процесу і обгрунтування параметрів пристроїв для перевертання стебел льону [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / А. Ю. Горбовий; ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1997. — 220 с.: іл.

3. Забродський, П.М. Обгрунтування процесу роботи і параметрів дискових робочих органів грунтообробних знарядь [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / П. М. Забродський; ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1997. — 209 с.: іл.

1. Романовський, О.Л. Дослідження технологічного процесу роботи та обгрунтування параметрів багатоярусного робочого органу безтраншейного дреноукладача [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / О. Л. Романовський; ЛІІ. — Рівне : УІІВГ, 1996. — 214 с.: іл.

2. Синій, С.В. Розробка і дослідження технологічного процесу збирання гички цукрових буряків механізмом стрічкового типу [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук / С. В. Синій. — Луцьк : ЛІІ, 1996. — 184 с.: іл. — (Викладачі ЛІІ).

3. Собчук, Л.Н. Формування раціональнич рівнів запасів заготовок у нагромаджувачах гнучких технологічних систем [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / Л. Н. Собчук; МОН України, ЛІІ. — Луцьк, 1996. — 197 с.: іл. — (Викладачі ЛІІ).

1. Гошко, З.О. Дослідження технологічного процесу збирання плодів тросовим струшувачем віброударної дії [Текст]: дисертація ... канд.техн. наук : спец. 05.20.01 / З. О. Гошко. — Луцьк : ЛІІ, 1995. — 264 с.: іл.