1. Котков, В.І. Обгрунтування процесу роботи та параметрів робочого органу для обробітку грунту в міжряддях хмільників [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / В. І. Котков; МОН України, ЛДТУ. — Житомир : РВЦ ДААУ, 1997. — 168 с.: іл.

2. Поліщук, В.А. Розробка і обгрунтування параметрів пружно-захисних механізмів бітерів копачів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / В. А. Поліщук; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1998. — 146 с.: іл.

3. Талах, Л.О. Дослідження роботи та обгрунтування параметрів обчісувальних апаратів льонозбиральних машин [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Л. О. Талах; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1998. — 169 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

1. Гевко, І.Б. Розробка і дослідження низькочастотних пристроїв для виконання технологічних процесів гнучкими гвинтовими конвейєрами [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / І. Б. Гевко; ЛІІ. — Тернопіль : ТДТУ, 1997. — 154 с.: іл.

2. Горбовий, А.Ю. Дослідження технологічного процесу і обгрунтування параметрів пристроїв для перевертання стебел льону [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / А. Ю. Горбовий; ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1997. — 220 с.: іл.

3. Забродський, П.М. Обгрунтування процесу роботи і параметрів дискових робочих органів грунтообробних знарядь [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / П. М. Забродський; ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1997. — 209 с.: іл.

1. Романовський, О.Л. Дослідження технологічного процесу роботи та обгрунтування параметрів багатоярусного робочого органу безтраншейного дреноукладача [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / О. Л. Романовський; ЛІІ. — Рівне : УІІВГ, 1996. — 214 с.: іл.

2. Синій, С.В. Розробка і дослідження технологічного процесу збирання гички цукрових буряків механізмом стрічкового типу [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук / С. В. Синій. — Луцьк : ЛІІ, 1996. — 184 с.: іл. — (Викладачі ЛІІ).

3. Собчук, Л.Н. Формування раціональнич рівнів запасів заготовок у нагромаджувачах гнучких технологічних систем [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / Л. Н. Собчук; МОН України, ЛІІ. — Луцьк, 1996. — 197 с.: іл. — (Викладачі ЛІІ).

1. Гошко, З.О. Дослідження технологічного процесу збирання плодів тросовим струшувачем віброударної дії [Текст]: дисертація ... канд.техн. наук : спец. 05.20.01 / З. О. Гошко. — Луцьк : ЛІІ, 1995. — 264 с.: іл.